В академії успішно функціонує три спеціалізовані вчені ради – з військового й технічного, психологічного та педагогічного напрямків досліджень. Цим радам дозволено приймати до розгляду та проводити захист дисертацій за шістьма науковими спеціальностями, за якими передбачено присудження наукових ступенів – кандидата військових та технічних, психологічних та педагогічних наук.

Спеціалізована вчена рада академії СРК 70.705.01 із військового напрямку досліджень за спеціальністю 21.02.02 – охорона державного кордону.
Голова ради
доктор військових наук, член-кореспондент АПН України, професор, Заслужений працівник народної освіти України генерал-полковник ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович
Заступник голови ради
доктор технічних наук, професор КАТЕРИНЧУК Іван Степанович
Вчений секретар ради
кандидат технічних наук, доцент ПРОКОПЕНКО Євгеній Володимирович

Повний склад ради СРК 70.705.01

***************************

Спеціалізована вчена рада академії К 70.705.02 з психологічного напрямку досліджень за спеціальностями:
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Паспорта спеціальностей 19.00.07 та 19.00.09

Голова ради
доктор психологічних наук, професор ВОЛОБУЄВА Олена Федорівна
Заступник голови ради
доктор психологічних наук, професор МАТЕЮК Олег Анатолійович
Вчений секретар ради
кандидат психологічних наук, доцент ЧИСТЯКОВ Сергій Аркадійович

Повний склад ради К 70.705.02

**************************

Спеціалізована вчена рада академії К 70.705.03 з педагогічного напрямку досліджень за спеціальностями:
13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни);
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Паспорта спеціальностей 13.00.02 та 13.00.04

Голова ради
доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович
Заступник голови ради
доктор педагогічних наук, професор ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович
Вчений секретар ради
кандидат педагогічних наук, доцент Кустовська Ірина Миколаївна

Повний склад ради К 70.705.03

**************************

Захист дисертацій

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України