16-17 березня 2017 року у м. Кропивницький відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах Євроінтеграції».
Конференція проводилась на базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету та була присвячена теоретичним і практичним питанням педагогічної наукової галузі та пошуку шляхів удосконалення фахової підготовки майбутніх спеціалістів в умовах Євроінтеграції. В ній взяли участь науковці у сфері педагогіки, психології, філософії, філології з України, Польщі, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь.
Метою конференції було висвітлення проблемних питань і перспективи професійної підготовки фахівців в умовах Євроінтеграції та консолідація зусиль з перспективи розвитку підготовки фахівців різних галузей в умовах глобалізації та інтеграції освітнього простору.
Від Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в конференції взяла участь кандидат психологічних наук, доцент Топольницька Г. Ю., яка виступила на пленарному засіданні з докладом на тему «Амбітність як важлива морально-психологічна якість у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників».
Також Топольницькою Г. Ю. була проведена профорієнтація перед учнями 10-11-х класів Кропивницького ліцею № 18.

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України