Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 09.11.2017 року по 18.11.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  науково-педагогічного складу:
- старший викладач кафедри прикордонного контролю – 3 посади.
         Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж  педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного  наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.
До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:
особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.
Документи приймаються впродовж десяти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України