Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 22.01.2018 року по 26.01.2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу:
- викладач кафедри прикордонної безпеки – 0,5 ставки;
- старший викладач кафедри психології та морально-психологічного забезпечення, за штатним розписом – 0,4 ставки.
- професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права – 1 посада.
Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.
До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:
особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.
Документи приймаються впродовж десяти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України