Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 04.09.2017 року по 18.09.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- доцент кафедри оперативного мистецтва (військова посада);
- доцент кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю (військова посада);
- викладач кафедри тактики прикордонної служби (військова посада);
- викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки (військова посада);
- викладач кафедри тактики прикордонної служби (військова посада);
- викладач кафедри прикордонного контролю (військова посада);
- старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін (військова посада);
- доцент кафедри перекладу (військова посада);
- старший викладач кафедри спеціальних дисциплін (військова посада);
- доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки (військова посада);
- старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 1 ставка;
- доцент кафедри теорії, історії держави і права та приватноправових дисциплін 0,5 ставки;
- старший викладач кафедри теорії, історії держави і права та приватноправових дисциплін 0,5 ставки;
- доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права 0,4 ставки;
- викладач кафедри кримінального права та процесу 1,1 ставки;
- доцент кафедри англійської мови 2 ставки;
- старший викладача кафедри англійської мови 1,5 ставки;
- викладач кафедри англійської мови 1,5 ставки;
- професор кафедри перекладу 1,5 ставки;
- доцент кафедри перекладу 2 ставки;
- старший викладач кафедри перекладу 1,75 ставки;
- викладач кафедри перекладу 0,5 ставки;
- старший викладач кафедри німецької та другої іноземної мови 1,7 ставки;
- викладач кафедри німецької та другої іноземної мови 2 ставки;
- доцент кафедри психології та морально-психологічного забезпечення 1,65 ставки;
- старший викладач кафедри психології та морально-психологічного забезпечення 1,75 ставки;
- доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін 1,5 ставки;
- старший викладач кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону 1.55 ставки;
- доцент кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації 0,75 ставки.
Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного наукового ступеня доктора філософії (доктора наук) та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.
До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:
особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.
Документи приймаються впродовж десяти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (конкурсна комісія), тел. (0382)795911

 

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України