Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 03.05.2018 року по 12.05.2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу:
- начальника кафедри (завідувача кафедри) загальнонаукових та інженерних дисциплін інженерно-технічного факультету – 1 посада;
- професора кафедри тактики прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;
- доцента кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;
- доцента кафедри управління факультету підготовки керівних кадрів - 2 посади;
- доцента кафедри німецької та другої іноземної мови факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін – 1 посада;
- доцента кафедри логістики інженерно-технічного факультету – 0,7 ставки;
- старшого викладача кафедри управління факультету підготовки керівних кадрів - 1 посада;
- старшого викладача кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;
- старшого викладача кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів – 1 ставка;
- викладача кафедри загальновійськових дисциплін факультету охорони та захисту державного кордону – 1 посада;
- викладача кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права факультету правоохоронної діяльності – 1 посада.
Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.
До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:
особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.
Документи приймаються впродовж десяти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України