В академії успішно функціонує чотири спеціалізовані вчені ради –
з державного управління, військового й технічного, педагогічного, психологічного напрямків досліджень. Цим радам дозволено приймати до розгляду та проводити захист дисертацій за сімома науковими спеціальностями, за якими передбачено присудження наукових ступенів – доктора військових та технічних наук, кандидата наук з державного управління, кандидата педагогічних та психологічних наук.

Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора військових, технічних наук за спеціальністю 21.02.02 – охорона державного кордону (військові науки) та 21.02.02 – охорона державного кордону (технічні науки).
Голова ради
доктор військових наук, член-кореспондент АПН України, професор, Заслужений працівник народної освіти України генерал-полковник ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович
Заступник голови ради
доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович
Вчений секретар ради
кандидат військових наук ОНИЩУК Сергій Володимирович

Повний склад ради СРД 70.705.01

***************************

Спеціалізована вчена рада академії К 26.734.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку.
Голова ради
доктор педагогічних наук, професор ІЩЕНКО Дмитро Васильович
Заступник голови ради
доктор наук з державного управління, професор СІЦІНСЬКИЙ Анатолій Станіславович
Вчений секретар ради
кандидат наук з державного управління МАГАСЬ Геннадій Анатолійович

Повний склад ради К 26.734.01

*******************************

Спеціалізована вчена рада академії К 70.705.02 з психологічного напрямку досліджень за спеціальностями:

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Паспорта спеціальностей 19.00.07 та 19.00.09

Голова ради
доктор психологічних наук, професор ВОЛОБУЄВА Олена Федорівна
Заступник голови ради
доктор психологічних наук, професор МАТЕЮК Олег Анатолійович
Вчений секретар ради
кандидат психологічних наук, доцент ЧИСТЯКОВ Сергій Аркадійович

Повний склад ради К 70.705.02

**************************

Спеціалізована вчена рада академії К 70.705.03 з педагогічного напрямку досліджень за спеціальностями:
13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни);
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Паспорта спеціальностей 13.00.02 та 13.00.04

Голова ради
доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович
Заступник голови ради
доктор педагогічних наук, професор ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович
Вчений секретар ради
кандидат педагогічних наук, доцент Кустовська Ірина Миколаївна

Повний склад ради К 70.705.03

**************************

Захист дисертацій

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України