Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ»

 

 Буклет-запрошення

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція

03 березня 2017 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», присвяченої 25-й річниці з дня утворення Національної академії. Її метою стало обговорення актуальних проблем кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, узагальнення наукового і практичного досвіду їх вирішення.
Президію конференції склали: директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Володимира Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Борисов Вячеслав Іванович, директор Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Цигикал Петро Олександрович, а також ректор Національної академії, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України генерал-майор Шинкарук Олег Миколайович.

DSC 0063

На конференції також були присутні представники Адміністрації Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, а також провідних юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ України.

DSC 0069


Відкрив конференцію ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор ШИНКАРУК Олег Миколайович, який акцентував увагу на актуальності проведення цього заходу.
На цей час «… гострої актуальності набувають питання координації діяльності правоохоронних органів та інших суб’єктів забезпечення національної безпеки України, теоретичного супроводу підвищення ефективності оперативно-службової діяльності органів і підрозділів Державної прикордонної служби України, зміцнення зв’язків між наукою і практикою, налагодження співробітництва між представниками різних юридичних шкіл у проведенні наукової роботи та апробації результатів досліджень. Їх вирішення вимагає від нас виходу на нові рубежі у забезпеченні освітнього процесу, нарощування правоохоронної складової у підготовці курсантів та слухачів» – зазначив ректор академії генерал-майор Олег ШИНКАРУК.
У вітальному слові учасникам конференції директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України академік НАПрН України Борисов В. І. зазначив: «Сьогодні в умовах появи нових загроз для національної безпеки України, значного сплеску злочинності, докорінного реформування цілої системи органів державної влади, у тому числі й тих, що безпосередньо задіяні у сфері боротьби зі злочинністю, неабиякої актуальності набуває об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у комплексному розв’язанні проблем, пов’язаних із запобіганням злочинності, за допомогою широкого спектра кримінально-правових, кримінально-процесуальних та криміналістичних засобів».

DSC 0097

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань.
На конференцію було подано 278 тез виступів (293 автора) від провідних науковців та практичних юристів з 42 вищих навчальних закладів, 8 наукових центрів та 21 організацій України. У конференції прийняло участь 3 член-кореспондента, один академік, 4 заслужених юриста України, 49 докторів та 112 кандидатів наук, 29 професорів, 74 доценти, 14 старших наукових співробітників.

DSC 0091DSC 0088

DSC 0056Загальна

У результаті конференції було урочисто підписано договір про співпрацю між Національною академією Державної прикордонної служби України та Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

DSC 0109DSC 00631

 


За матеріалами конференції видано збірник тез.

 

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція

 8 грудня 2016 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Її метою стало обговорення стану та перспектив розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах, пошук шляхів удосконалення взаємодії між правоохоронними і військовими формуваннями України під час їх спільних дій щодо забезпечення національної безпеки держави.

На конференції були присутні представники Адміністрації Президента України; Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони; Міністерства оборони України; Міністерства внутрішніх справ України; Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України; ректори вищих навчальних закладів міста Хмельницького; Адміністрації, регіональних управлінь прикордонних загонів та частин центрального підпорядкування Державної прикордонної служби України; провідні науковці з вищих навчальних закладів та наукових установ України. У роботі конференції також взяли участь представники Навчального Центру імені Солдатів Прикордонного корпусу Прикордонної варти Республіки Польща (м. Кентшин) та надіслали тези науковці з Республіки Білорусь.

Фото 1

Відкрив конференцію ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор ШИНКАРУК Олег Миколайович, який акцентував увагу на актуальності проведення цього заходу.
«Відповідно до загроз сьогодення всі військові та правоохоронні структури переформатували свою діяльність. Академія, як єдиний вищий навчальний заклад Державної прикордонної служби України, також перейшла на навчання курсантів за новими освітньо-професійними програмами, в яких посилено військово-прикордонну компоненту. Ми змінюємо не лише зміст освітньо-наукової діяльності, але й перелік спеціальностей… Сьогодні нас цікавлять нові напрямки наукових досліджень як у сфері забезпечення ефективності ведення основних форм оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону, так і в сфері вироблення новітніх освітніх продуктів. Це питання взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими силовими та правоохоронними органами, питання тактики ведення гібридної війни, питання ведення бойових дій у населених пунктах, питання розвитку озброєння та військової техніки, а також питання всебічного забезпечення», – зазначив ректор академії генерал-майор Олег ШИНКАРУК.

Фото 2

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань. На пленарному засіданні виступили:
Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України кандидат наук з державного управління МАХНЮК Анатолій Васильович із доповіддю «Основні напрями підвищення рівня прикордонної безпеки. Близька і середня перспективи»;

Фото 3

заступник Керівника Головного Департаменту з питань національної безпеки і оборони Адміністрації Президента України КОЛЕСНИК Володимир Тимофійович із доповіддю «Національна безпека України у контексті національних інтересів»;

Фото 4

завідувач Секретаріату Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки і оборони БЛИСТІВ Тетяна Іванівна із доповіддю «Реформування правоохоронних органів у військовій сфері»;

Фото 5

генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Кордон авіа сервіс» МЄЗЄНЦЕВ Олександр Георгійович із доповіддю «Підвищення ефективності охорони державного кордону на сухопутній ділянці за рахунок використання новітніх сигналізаційних комплексів».

Фото 6

У роботі конференції взяли участь та виступили: заслужений працівник народної освіти України, доктор військових наук, професор ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук; професор РОМАНЧЕНКО Ігор Сергійович; член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор ВЛАСЮК Олександр Степанович; доктор військових наук, професор ІЛЬЯШОВ Олександр Авксентійович.

Фото 7

Загалом в конференції взяли участь 167 науковців із 35 вищих навчальних закладів та наукових установ України, із них – 33 доктори наук.

Фото 8

Учасники заходу обговорили стан та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах та обмінялися інформацією з питань освітнього та наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів України. Серед найбільш актуальних проблем, які обговорювалися під час конференції, стали питання, які є у сфері забезпечення національної безпеки України, психологічні аспекти діяльності силових структур держави, питання модернізації фахової підготовки тощо.
За результатами конференції видано збірник, до якого було подано тези виступів від представників із 56 навчальних закладів та установ України та Республіки Білорусь. Матеріали конференції може бути використано у науковій, навчальній та практичній діяльності правоохоронних органів і військових формувань України.

АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності»

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції:

 «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України»

ПРОГРАМА IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України