Х Всеукраїнська науково-практична конференція

02 листопада 2017 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України», присвячена 25-й річниці з дня утворення Національної академії. Її метою було обговорення стану та перспектив розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах сектору безпеки і оборони, пошук шляхів удосконалення взаємодії між правоохоронними органами і військовими формуваннями України під час їх спільних дій щодо забезпечення національної безпеки держави.
Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань.
Після вступного слова ректор академії заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор генерал-майор Шинкарук О. М. представив президію конференції:
Радник Президента України доктор військових наук генерал армії України Назаренко В. О.;
Директор Департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України кандидат наук з державного управління генерал-майор Маланчій М. О.;
перший ректор академії заслужений працівник народної освіти України, доктор військових наук, професор генерал-полковник Олексієнко Б. М.;
ректор Національної академії внутрішніх справ України доктор юридичних наук, професор генерал поліції другого рангу Черней В. В.;
ректор Національної академії Служби безпеки України кандидат юридичних наук, доцент полковник Кудінов С. С.;
член Колегії Міністерства освіти та науки України заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України, доктор військових наук, професор генерал-лейтенант Телелим В. М.

 DSC 2749
З вітанням учасників конференції від себе особисто та від Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Цигикала П. О. виступив Радник Президента України доктор військових наук генерал армії України Назаренко В. О.
Після цього відбулись нагородження військовослужбовців академії від Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Порошенка П. О., а також вручення відомчих нагород.

DSC 2783-copy

DSC 2799

Після нагородження виступили члени президії конференції з привітальними словами та побажаннями учасникам конференції плідної та конструктивної роботи.
Ректором генерал-майором Шинкаруком О. М. було оголошено регламент роботи конференції та розпочато виступи учасників конференції на пленарному засіданні. Доповідачами були:
Директор Департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Маланчій М. О. з доповіддю «Концептуальні підходи щодо модернізації системи охорони державного кордону України»;

DSC 2937

член Колегії Міністерства освіти та науки України доктор військових наук генерал-лейтенант Телелим В. М. з доповіддю «Стан і перспективи розвитку сектору безпеки і оборони України»;

DSC 2943

професор кафедри кримінального права та процесу Національної академії Державної прикордонної служби України доктор юридичних наук, професор капітан юстиції Орловська Н. А. з доповіддю «Кримінальне право та безпека: міфи і реальні можливості».

DSC 2950


На конференції були присутні представники Адміністрації Президента України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Збройних Сил України, а також провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України.

На конференції працювало шість секцій:
Секція 1: Питання державного та військового управління оперативно-тактичного та стратегічного рівнів.
Розглядались питання становлення та розвитку системи державного управління у сфері національної безпеки й охорони громадського порядку; організації взаємодії та координації дій Державної прикордонної служби України й інших суб’єктів забезпечення національної безпеки держави під час виконання завдань у зоні проведення АТО та охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки.

Секція 2: Правові шляхи формування національних безпекових і оборонних спроможностей.
Розглядались питання публічно-правових аспектів сектору безпеки і оборони; теоретико-правових аспектів формування безпекового потенціалу України; оперативного забезпечення сектору безпеки і оборони України.
Секція 3: Сучасні освітні концепції та технології підготовки майбутніх фахівців.
Розглядались питання методичних та технологічних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців; місця діалогу у сучасному світі: філософсько-педагогічні аспекти; інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців.
Секція 4: Психологічні аспекти формування та розвитку майбутніх фахівців.
Розглядались питання психологічних основ професійної підготовки особистості до діяльності в особливих та екстремальних умовах; психологічних засад формування особистості у вищих навчальних закладах; морально-психологічного забезпечення діяльності структур сектору безпеки й оборони держави.
Секція 5: Проблеми сучасної лінгвістики та навчання іноземних мов для професійного спілкування.
Розглядались питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами іноземної мови: проблеми та перспективи; навчання іноземної мови за професійним спрямуванням; новітніх технологій навчання іноземних мов, а також актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
Секція 6: Озброєння, військова техніка та всебічне забезпечення оперативно-службових (бойових) дій структур сектору безпеки і оборони.
Розглядались питання інформаційних та телекомунікаційних технологій у діяльності структур сектору безпеки й оборони держави; технічного забезпечення оперативно-службової (бойової) діяльності структур сектору безпеки й оборони держави; сил та засобів інженерного забезпечення, особливостей використання в різних умовах обстановки; інженерно-технічного забезпечення дій структур сектору безпеки й оборони держави.

Загалом у конференції взяли участь понад 350 науковців і практиків із близько 60 освітніх та наукових установ, із них 52 доктори наук та 219 кандидатів наук. За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

all
DSC 2973

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція

03 березня 2017 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», присвяченої 25-й річниці з дня утворення Національної академії. Її метою стало обговорення актуальних проблем кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, узагальнення наукового і практичного досвіду їх вирішення.
Президію конференції склали: директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Володимира Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Борисов Вячеслав Іванович, директор Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Цигикал Петро Олександрович, а також ректор Національної академії, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України генерал-майор Шинкарук Олег Миколайович.

DSC 0063

На конференції також були присутні представники Адміністрації Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, а також провідних юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ України.

DSC 0069


Відкрив конференцію ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор ШИНКАРУК Олег Миколайович, який акцентував увагу на актуальності проведення цього заходу.
На цей час «… гострої актуальності набувають питання координації діяльності правоохоронних органів та інших суб’єктів забезпечення національної безпеки України, теоретичного супроводу підвищення ефективності оперативно-службової діяльності органів і підрозділів Державної прикордонної служби України, зміцнення зв’язків між наукою і практикою, налагодження співробітництва між представниками різних юридичних шкіл у проведенні наукової роботи та апробації результатів досліджень. Їх вирішення вимагає від нас виходу на нові рубежі у забезпеченні освітнього процесу, нарощування правоохоронної складової у підготовці курсантів та слухачів» – зазначив ректор академії генерал-майор Олег ШИНКАРУК.
У вітальному слові учасникам конференції директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України академік НАПрН України Борисов В. І. зазначив: «Сьогодні в умовах появи нових загроз для національної безпеки України, значного сплеску злочинності, докорінного реформування цілої системи органів державної влади, у тому числі й тих, що безпосередньо задіяні у сфері боротьби зі злочинністю, неабиякої актуальності набуває об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у комплексному розв’язанні проблем, пов’язаних із запобіганням злочинності, за допомогою широкого спектра кримінально-правових, кримінально-процесуальних та криміналістичних засобів».

DSC 0097

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань.
На конференцію було подано 278 тез виступів (293 автора) від провідних науковців та практичних юристів з 42 вищих навчальних закладів, 8 наукових центрів та 21 організацій України. У конференції прийняло участь 3 член-кореспондента, один академік, 4 заслужених юриста України, 49 докторів та 112 кандидатів наук, 29 професорів, 74 доценти, 14 старших наукових співробітників.

DSC 0091DSC 0088

DSC 0056Загальна

У результаті конференції було урочисто підписано договір про співпрацю між Національною академією Державної прикордонної служби України та Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

DSC 0109DSC 00631

 


За матеріалами конференції видано збірник тез.

 

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція

 8 грудня 2016 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Її метою стало обговорення стану та перспектив розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах, пошук шляхів удосконалення взаємодії між правоохоронними і військовими формуваннями України під час їх спільних дій щодо забезпечення національної безпеки держави.

На конференції були присутні представники Адміністрації Президента України; Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони; Міністерства оборони України; Міністерства внутрішніх справ України; Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України; ректори вищих навчальних закладів міста Хмельницького; Адміністрації, регіональних управлінь прикордонних загонів та частин центрального підпорядкування Державної прикордонної служби України; провідні науковці з вищих навчальних закладів та наукових установ України. У роботі конференції також взяли участь представники Навчального Центру імені Солдатів Прикордонного корпусу Прикордонної варти Республіки Польща (м. Кентшин) та надіслали тези науковці з Республіки Білорусь.

Фото 1

Відкрив конференцію ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор ШИНКАРУК Олег Миколайович, який акцентував увагу на актуальності проведення цього заходу.
«Відповідно до загроз сьогодення всі військові та правоохоронні структури переформатували свою діяльність. Академія, як єдиний вищий навчальний заклад Державної прикордонної служби України, також перейшла на навчання курсантів за новими освітньо-професійними програмами, в яких посилено військово-прикордонну компоненту. Ми змінюємо не лише зміст освітньо-наукової діяльності, але й перелік спеціальностей… Сьогодні нас цікавлять нові напрямки наукових досліджень як у сфері забезпечення ефективності ведення основних форм оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону, так і в сфері вироблення новітніх освітніх продуктів. Це питання взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими силовими та правоохоронними органами, питання тактики ведення гібридної війни, питання ведення бойових дій у населених пунктах, питання розвитку озброєння та військової техніки, а також питання всебічного забезпечення», – зазначив ректор академії генерал-майор Олег ШИНКАРУК.

Фото 2

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань. На пленарному засіданні виступили:
Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України кандидат наук з державного управління МАХНЮК Анатолій Васильович із доповіддю «Основні напрями підвищення рівня прикордонної безпеки. Близька і середня перспективи»;

Фото 3

заступник Керівника Головного Департаменту з питань національної безпеки і оборони Адміністрації Президента України КОЛЕСНИК Володимир Тимофійович із доповіддю «Національна безпека України у контексті національних інтересів»;

Фото 4

завідувач Секретаріату Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки і оборони БЛИСТІВ Тетяна Іванівна із доповіддю «Реформування правоохоронних органів у військовій сфері»;

Фото 5

генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Кордон авіа сервіс» МЄЗЄНЦЕВ Олександр Георгійович із доповіддю «Підвищення ефективності охорони державного кордону на сухопутній ділянці за рахунок використання новітніх сигналізаційних комплексів».

Фото 6

У роботі конференції взяли участь та виступили: заслужений працівник народної освіти України, доктор військових наук, професор ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук; професор РОМАНЧЕНКО Ігор Сергійович; член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор ВЛАСЮК Олександр Степанович; доктор військових наук, професор ІЛЬЯШОВ Олександр Авксентійович.

Фото 7

Загалом в конференції взяли участь 167 науковців із 35 вищих навчальних закладів та наукових установ України, із них – 33 доктори наук.

Фото 8

Учасники заходу обговорили стан та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах та обмінялися інформацією з питань освітнього та наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів України. Серед найбільш актуальних проблем, які обговорювалися під час конференції, стали питання, які є у сфері забезпечення національної безпеки України, психологічні аспекти діяльності силових структур держави, питання модернізації фахової підготовки тощо.
За результатами конференції видано збірник, до якого було подано тези виступів від представників із 56 навчальних закладів та установ України та Республіки Білорусь. Матеріали конференції може бути використано у науковій, навчальній та практичній діяльності правоохоронних органів і військових формувань України.

АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності»

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції:

 «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України»

ПРОГРАМА IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України