Захист дисертацій

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
БАЛАБУШКА Євген Олександрович
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Динаміка ригідності комбатантів у процесі адаптації до умов мирного життя
Автореферат
Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ШВЕЦЬ Владислава Володимирівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психологічні особливості розвитку творчих здібностей підлітків засобами ткацтвотерапії
Автореферат
Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

Здобувач наукового ступеня кандидатапсихологічних наук
ГУРТОВЕНКО Наталія Вікторівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації
Автореферат

Дисертація
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук

ЧИСТЯК Ольга Володимирівна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема: Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу
Автореферат

Дисертація
Відгук 1
Відгук 2

Відгук 3

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук

СТРІХА Сергій Володимирович
Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Індивідуальні особливості майбутніх психологів пенітенціарних установ як чинники їх професійного зростання
Автореферат

Дисертація
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук

РАДЗІВІЛ Катерина Павлівна
Спеціальність: 19.00.07– педагогічна та вікова психологія
Тема:Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі
Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
УРУСОВА Олена Геннадіївна
Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Тема:Формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом
Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ГОРБАТЬКО Катерина Миколаївна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки
Автореферат
Дисертація
Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЛЕВЧУК Наталія Петрівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Розвиток економічної компетентності офіцерів-магістрантів Державної прикордонної служби України
Автореферат
Дисертація
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
СЕРДЮК Сергій Іванович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки
Автореферат
Дисертація
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
СТЕПАНОВ Сергій Петрович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки
Автореферат
Дисертація
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ВОЛОШИН Володимир Дмитрович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки
Автореферат

Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КОВАЛЕНКО Лариса Василівна
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти
Автореферат

Дисертація

Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ПАНТЄЛЄЄВ Кирило В’ячеславович
Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників
Автореферат

Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

МІРОШНІЧЕНКО Анатолій Анатолійович
Спеціальність:13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Тема: Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін
Автореферат

Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

БАБІЧ Ольга Василівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
Автореферат

Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ТИМОФЄЄВА Оксана Ярославівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Автореферат

Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ТРОНЬ Тетяна Володимирівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема: Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів Америки
Автореферат

Дисертація
Відгук_1
Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КОВАЛЕНКО Оксана Павлівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін

Автореферат

Дисертація

Відгук_1

Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЛЕМЕШКО Ольга Василівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон

Автореферат

Дисертація

Відгук_1

Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ТАРАСЕНКО Наталія Миронівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах

Автореферат

Дисертація

Відгук_1

Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

МОЗАЛЬОВ Владислав Євгенович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема:Педагогічні умови моніторингу якості підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

СИЧ Руслан Вадимович
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2 

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ДАЦКОВ Антон Володимирович
Спеціальність 19.00.09– психологія діяльності в особливих умовах
Тема:Психологічні особливості постекстремальної адаптації учасників антитерористичної операції

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
РЕЗНІК Олег Григорович
Спеціальність 19.00.09– психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Психологічні особливості запобігання та подолання босінгу у відділах прикордонної служби

Автореферат

Дисертація

Відгук1

Відгук2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КАРПУШИНА Майя Григорівна
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь розв’язувати проблемні ситуації у професійній діяльності

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

СНІЦА Тетяна Євгенівна

Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти

Тема: Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ГАЩУК Віктор Анатолійович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників

Автореферат

Відгуки 

Дисертація

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
СЕРХОВЕЦЬ Сергій Володимирович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

Автореферат

Відгуки 

Дисертація

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

СНІЦА Тетяна Євгенівна

Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти

Тема: Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України

Автореферат

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України