Захист дисертацій

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
КОВАЛЕНКО Оксана Павлівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін

Автореферат

Дисертація

Відгук_1

Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ЛЕМЕШКО Ольга Василівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон

Автореферат

Дисертація

Відгук_1

Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук
ТАРАСЕНКО Наталія Миронівна
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах

Автореферат

Дисертація

Відгук_1

Відгук_2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

МОЗАЛЬОВ Владислав Євгенович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема:Педагогічні умови моніторингу якості підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2


Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

СИЧ Руслан Вадимович
Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2 

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
ДАЦКОВ Антон Володимирович
Спеціальність 19.00.09– психологія діяльності в особливих умовах
Тема:Психологічні особливості постекстремальної адаптації учасників антитерористичної операції

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
РЕЗНІК Олег Григорович
Спеціальність 19.00.09– психологія діяльності в особливих умовах
Тема: Психологічні особливості запобігання та подолання босінгу у відділах прикордонної служби

Автореферат

Дисертація

Відгук1

Відгук2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

КАРПУШИНА Майя Григорівна
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема:Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь розв’язувати проблемні ситуації у професійній діяльності

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

СНІЦА Тетяна Євгенівна

Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти

Тема: Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

ГАЩУК Віктор Анатолійович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників

Автореферат

Відгуки 

Дисертація

 

Здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук
СЕРХОВЕЦЬ Сергій Володимирович
Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти
Тема: Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

Автореферат

Відгуки 

Дисертація

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук

СНІЦА Тетяна Євгенівна

Спеціальність 13.00.04– теорія і методика професійної освіти

Тема: Формування полікультурної компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України

Автореферат

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України