Згідно з «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309
(ст. 67-85), та Інструкцією з організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Державній прикордонній службі України в академії проводяться кандидатські іспити, які організовано два рази на рік у формі сесії: весняної та осінньої. Строки сесії встановлюються наказом ректора академії.

Кандидатські іспити складаються з:

- Філософії (програмні питання)

- Іноземної мови (англійська, німецька, французька) (програмні питання)

наукових спеціальностей:

- 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) (програмні питання)

- 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (програмні питання)

- 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (програмні питання)

- 21.02.02 – охорона державного кордону (військові науки)

- 21.02.02 – охорона державного кордону (технічні науки)

- 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки)

 

 

Відповідальний за організацію іспитів

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,
працівник

ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна

Контакти:
тел. (0382) 65-05-93
факс (0382) 72-08-02
(для науково-дослідного відділу)

Для складання іспитів до науково-дослідного відділу подаються документи у термін:
до 10 жовтня – для участі в осінній сесії;
до 10 квітня – для участі у весняній сесії.

Допуском до складання кандидатського іспиту з філософії є реферат. Загальна оцінка за іспит складається з оцінки за реферат та знання теоретичного матеріалу.
Допуском до складання кандидатського іспиту з іноземної мови є реферат. Загальна оцінка за іспит складається з оцінки за реферат та знання теоретичного матеріалу.
Для складання іспиту зі спеціальності здобувач повинен відпрацювати додаткову програму кандидатського іспиту з наукової спеціальності, (затверджується вченою радою академії). Додаткова програма зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень здобувача.
Усі іспити складаються лише після затвердження теми.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України