Інформація Посилання

Основні документи

Стратегія розвитку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на період до 2021 року

Положення про колегіальні органи

Спеціалізовані вчені ради

Положення про науково-методичну раду

Положення про вчену раду

Рішення вченої ради

Окреме рішення про затвердження стратегії та перспективних напрямків розвитку

Окреме рішення про затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про студентську раду

Положення про наукове товариство курсантів, слухачів і студентів


Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про моніторинг навчальних досягнень

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Положення про підвищення кваліфікації працівників

Положення з організації та проведення практичної підготовки

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Правила прийому

Правила прийому на 2016 рік

Керівництво академії

Керівництво

Перелік вакантних посад

Вакансії

Кошторис та зміни до нього

Кошторис; Зміни 1, зміни 2
Вартість документів про освіту

Диплом бакалавра(бакалавра з відзнакою) - 33.96 грн.

Диплом спеціаліста(спеціаліста з відзнакою)- 33.96 грн.

Диплом магістра(магістра з відзнакою)- 33.96 грн.

Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка - 33.96 грн.

Річні звіти

Звіт ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького перед Колегією Державної прикордонної служби України

Штатний розпис

Штатний розпис

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Державні закупівлі

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Вартість навчання для студентів

Результати щорічного оцінювання

Положення про систему поточного і підсумкового оцінювання

Положення про відділи, кафедри і факультети

Факультет підготовки керівних кадрів

Факультет правоохоронної діяльності

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін

Інженерно-технічний факультет

Кафедра військової підготовки

Відділ підготовки персоналу

Організаційно-плановий відділ

Центр підвищення кваліфікації персоналу

Фінансово-економічний відділ

Група міжнародного та міжвузівського співробітництва

Первинна профспілкова організація

Колективний договір

Зміст договору

Розпорядок дня

Наказ, додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види інформації, якими володіє розпорядник

За змістом:

- інформація з освітньої діяльності академії;

- науково-технічна інформація;

- інформація про фізичну особу;

- інформація довідково-енциклопедичного характеру;

- правова інформація;

- статистична інформація;

- соціологічна інформація;

- інші види інформації.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Загальні положення

Закон України «Про доступ до публічної інформації"

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та набудь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

Розпорядники інформації – органи Держприкордонслужби (Адміністрація Державної прикордонної служби України, регіональні управління, органи охорони державного кордону, загони морської охорони, навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення та органи забезпечення Державної прикордонної служби України).

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит (поштовим зв’язком, факсом та особисто) подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

Зазначені форми містять стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Усний запит заповнюється співробітником органу Держприкордонслужби, який його отримав.

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

Органи Держприкордонслужби не є розпорядниками публічної інформації:
стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Повідомлення, скарга або прохання надати роз'яснення, тлумачення, юридичну консультацію, допомогу чи дозвіл не може вважатися запитом на інформацію.

Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Порядок оскарження

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Судова практика

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби можуть бути оскаржені до Голови Державної прикордонної служби України, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

• відмову в задоволенні запиту на інформацію;
• відстрочку задоволення запиту на інформацію;
• ненадання відповіді на запит на інформацію;
• надання недостовірної або неповної інформації;
• несвоєчасне надання інформації;
• невиконання органами Держприкордонслужби обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
• інші рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Держприкордонслужби до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до статті 24 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
• ненадання відповіді на запит;
• ненадання інформації на запит;
• безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
• неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
• надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
• несвоєчасне надання інформації;
• необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
• нездійснення реєстрації документів;
• навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені органами Держприкордонслужби, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Доступ до публічної інформації
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
Відомості про обладнані місця для отримання запитів на інформацію
Для оформлення запиту на інформацію:
письмово: 29000 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
факс: (0382) 70-42-31
електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
усно: телефон (0382) 70-42-31;

Нормативно-правова база(зовнішнє посилання на офіційний сайт ДПСУ) 

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України