1 (1)

Факультет правоохоронної діяльності є правонаступником факультетів оперативно-розшукової діяльності і правоохоронної діяльності та правознавства. Кафедри факультету були сформовані на базі кафедри спеціальних та правових дисциплін, яка розпочала свою діяльність 12 лютого 1993 року в Інституті Прикордонних військ України. Ця дата офіційно вважається Днем факультету.

У різні роки факультетом керували відомі постаті у військово-прикордонній та науковій сферах: полковник Мазур Петро Назарович, полковник Мазур Броніслав Францович, полковник Орлов Євген Валентинович, генерал-майор Токовий Ігор Борисович, полковник Башнянин Олег Володимирович, полковник Попович Микола Іванович, генерал-майор Гресько Валерій Петрович, полковник Мазур Валентин Юрійович. Сьогодні факультет правоохоронної діяльності очолює кандидат юридичних наук, доцент полковник Кухар Валерій Васильович.
Основне призначення факультету правоохоронної діяльності – здійснення підготовки:
курсантів і студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», у тому числі з професійним спрямуванням «Оперативно-розшукова діяльність»;
слухачів і студентів освітньо-професійного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»;
персоналу ДПСУ з підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфікації з питань оперативно-розшукової діяльності та правового забезпечення органів (підрозділів) охорони державного кордону.
Керівництво факультету, науково-педагогічний склад кафедр працюють над створенням науково-педагогічної школи фундаментально-наукового спрямування, досягнення якої будуть реалізовуватись у навчальних планах та навчальних програмах і практично використовуватись в освітньому процесі підготовки фахівців.
Науковий потенціал факультету складають 3 доктори наук, 31 кандидати наук, серед яких 19 доцентів.
Структура факультету
Управління факультету:

kuh

начальник факультету кандидат юридичних наук, доцент полковник Кухар Валерій Васильович;

3456

заступник начальника факультету з навчально-методичної роботи, кандидат наук з державного управління, полковник Сіцінський Валерій Станіславович

 

 

заступник начальника факультету по роботі з персоналом полковник Ляшенюк Вадим Вікторович;
методист факультету працівник ДПСУ Середа Алла Михайлівна;
практичний психолог працівник ДПСУ Стасюк Людмила Іванівна.

Кафедра управління оперативно-розшуковою діяльністю - начальник кафедри кандидат юридичних наук, доцент полковник Половніков Вадим Володимирович.

DSC 0028 1 (2)

Головне завдання кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю – підготовка керівних кадрів для Державної прикордонної служби України з питань управління оперативно-розшуковою діяльністю за другим (магістерським) рівнем освіти, а також курси підвищення кваліфікації керівного складу (кадрового резерву) органів (підрозділів) охорони державного кордону, оперативно-розшукових та інших підрозділів спеціального призначення. 

Кафедра спеціальних дисциплін - начальник кафедри кандидат психологічних наук, доцент полковник Махлай Олександр Миколайович.

DSC 0149 1 (7)

Кафедра спеціальних дисциплін призначена для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Оперативно-розшукова діяльність», перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів оперативно-розшукових підрозділів. Кафедра бере участь у системі підготовки інших категорій фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та персоналу підрозділів охорони державного кордону з питань оперативно-розшукової діяльності.

Кафедра теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін - начальник кафедри доктор педагогічних наук, доцент полковник Мірошніченко Валентина Іванівна.

DSC 150111 1 (8)

Завданнями кафедри є: формування в офіцерів розуміння сутності державних та історико-правових явищ сучасного суспільства, високої професійної правосвідомості та правової культури, надання знань та умінь здійснення правозастосувальної діяльності.

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права -начальник кафедри доктор юридичних наук, доцент полковник юстиції Зьолка Валентин Леонідович.

DSC 0146 1 (5)

Основним завданням кафедри є – підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», які володіють необхідними правовими знаннями та здатні їх застосовувати в оперативно-службовій діяльності Державної прикордонної служби України.

Кафедра кримінального права та процесу – начальник кафедри кандидат юридичних наук, доцент полковник юстиції Андрушко Олександр Вікторович.

DSC 1943 1 (4)

Головним завданням кафедри є формування у випускників академії знань і практичних навичок застосування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України при здійсненні оперативно-службової діяльності органами (підрозділами) охорони державного кордону та застосування при цьому криміналістичних знань.
На факультеті діють:
три навчальних курси курсантів (керівництво - підполковник Савіцький Олександр Володимирович, підполковник Білик Богдан Олександрович, підполковник Ляшенюк Вадим Вікторович);
курси підготовки спеціалістів;
курси заочного навчання (майор Дерев’янко Тетяна Михайлівна);
методична група по роботі зі студентами (працівник ДПСУ Ігумнова Наталія Ананіївна).
Для якісного проведення занять на факультеті створена навчально-матеріальна база: лекційні класи, спеціалізований клас «Лабораторія прав людини», спеціалізований клас криміналістики, навчально-демонстраційний комплекс «Музей криміналістики», криміналістична фотолабораторія, навчальне робоче місце офіцера підрозділу з проведення слідчих (розшукових) дій, юридична клініка, інформаційно-довідкові портали.
Факультет правоохоронної діяльності тісно співпрацює з різними вищими навчальними закладами, органами (підрозділами) охорони державного кордону, судовими та правоохоронними органами, науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при Управлінні МВС України у Хмельницькій області, Хмельницьким обласним бюро судово-медичних експертиз, Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби України та іншими установами. Значну допомогу факультету надають Департамент оперативної діяльності та
Міжнародно-правовий департамент Адміністрації Державної прикордонної служби України.
За короткий в історичному вимірі час існування факультету було здійснено підготовку понад 5 тисяч офіцерів, які проходять службу в Державній прикордонній службі Україні та в інших правоохоронних органах України. Понад 900 офіцерів-випускників факультету правоохоронної діяльності отримали дипломи з відзнакою, а прізвища 35 офіцерів-випускників занесені на Дошку пошани академії.

 1 (3)4

Кафедри факультету забезпечують:
• підготовку (перепідготовку) та підвищення кваліфікації оперативного та керівного складу оперативно-розшукових підрозділів на постійно діючих курсах;
• підготовку слухачів та курсантів з питань оперативно-розшукової діяльності та правового забезпечення органів (підрозділів) охорони державного кордону за всіма напрямами підготовки та освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»;
• підготовку персоналу для охорони закордонних дипломатичних установ.

1 (6)
Головні завданняі підготовки персоналу факультету на новий навчальний рік:
1. Нарощування практичної складової в системі підготовки персоналу з урахуванням досвіду бойового застосування прикордонних підрозділів.
2. Особливу увагу приділити військово-прикордонній складовій у підготовці випускників. Підготовка та забезпечення якісного проведення державної атестації випускників.
3. Якісне та ефективне проведення профорієнтаційної роботи усіма структурними підрозділами факультету.
4. Покращення якісного стану наукових кадрів вищої кваліфікації науково-педагогічного складу факультету.
5. Забезпечення умов та виконання вимог щодо ліцензування та акредитації напряму підготовки «Правоохоронна діяльність» за 4-м рівнем акредитації.
6. Створення та вдосконаленні об’єктів навчально-матеріальної бази.

3

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України