Факультет охорони та захисту державного кордону створено12 квітня 1995 року.

Очолює факультет кандидат педагогічних наук полковник Адамчук О.В.

Адамчук

Факультет готує фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки “Охорона та захист державного кордону”. До складу факультету входять п’ять кафедр: тактики прикордонної служби; прикордонного контролю; кінології; загальновійськових дисциплін; особистої безпеки та чотири навчальні курси.
На сьогодні навчальний процес на факультеті організований відповідно до нормативно-правових актів та рішень колегії Адміністрації Державної прикордонної служби, наказів ректора академії, керівних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спарту України. Науково-педагогічний склад факультету наполегливо працює над зростанням наукового потенціалу, удосконаленням навчально-виховного процесу, створенням сучасної навчально-матеріальної бази.
Факультет забезпечений сучасними спеціалізованими навчальними класами, лабораторіями, спортивним комплексом, тиром та стрільбищем.

1 (4)1 (8)

Кафедру тактики прикордонної служби створено у 1996 році. Основним завданням кафедри є здійснення підготовки офіцерських кадрів для підрозділів, що безпосередньо охороняють державний кордон. Її очолює кандидат педагогічних наук, доцент полковник ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ Олег Григорович.

tremb
На кафедрі працює 10 кандидатів наук, серед яких4 доценти та 1 професор.
На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:
“Основи охорони державного кордону”;
“Охорона державного кордону прикордонним підрозділом”;
“Управління службою прикордонного підрозділу”;
“Управління прикордонним підрозділом”;
“Робота з місцевим населенням”;
“Прикордонна служба”.
1 (12)1 (13)

Кафедру прикордонного контролю створено у 1996 році на базі кафедри служби і тактики Прикордонних військ України. Основним завданням кафедри є здійснення підготовки офіцерських кадрів, здатних організовувати та здійснювати прикордонний контроль в пунктах пропуску через державний кордон. Її тимчасово очолює кандидат педагогічних наук, доцент, полковник Войцеховський Олексій Леонідович.
На кафедрі працює 7 кандидатів наук, серед яких 3 доценти.
На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:
“Служба прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон”;
“Здійснення прикордонного контролю”;
“Перевірка документів”;
“Технічні засоби прикордонного контролю”;
“Організація прикордонного контролю”;
“Організація та здійснення прикордонного контролю”.
1 (5)

Кафедру кінології створено 12 травня 1997 року. Основним завданням кафедри є здійснення підготовки фахівців за професійним спрямуванням «офіцер-кінолог». Її очолює кандидат психологічних наук, доцент полковник АФАНАСЬЄВ Анатолій Олександрович.
На кафедрі працює 3 кандидати наук, серед яких усі доценти.
На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:
“Прикордонна кінологія”;
“Кінологічне забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону”;
“Основи ветеринарної медицини та зооінженерії”;
“Основи зоопсихології, етології та вищої нервової діяльності собаки”;
“Методика і техніка дресирування собак”;
“Практична підготовка інструктора-методиста зі службової кінології”;
“Методика спеціальної підготовки кінологів і службових собак”;
“Організація кінологічної служби і керівництво нею”.

1 (3)

Кафедру загальновійськових дисциплін створено 14 грудня 1992 року. Основним завданням кафедри є формування вмінь управляти підрозділами в сучасному загальновійськовому бою, практичних дій на місцевості зі зброєю та бойовою технікою як з використанням звичайних засобів ураження, так і в умовах застосування зброї масового ураження. Її очолює кандидат психологічних наук, доцент полковник СЦІБОРОВСЬКИЙ Олександр Антонович.

scib
На кафедрі працює 5 кандидатів наук, серед яких 4 доценти.
На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:
“Статути Збройних Сил України та їх практичнее застосування”;
“Стройова підготовка”;
“Топографія”;
“Загальна тактика”;
“Воєнно-інженерна підготовка”;
“Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділу”;
“Цивільний захист”.

1 (11)1 (10)

Кафедру фізичної підготовки та особистої безпеки створено у 2016 році. Основним завданням кафедри є формування фізичної і психологічної готовності, методам та тактиці особистої безпеки. Її очолює кандидат педагогічних наук, доцент підполковник МЕЛЬНІКОВ Андрій Вікторович.

Melnikov
На кафедрі працює 4 кандидатів наук, серед яких 3 доценти.
На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:
“Фізичне виховання”;
“Фізична підготовка”;
“Особиста безпека”.

Кафедру вогневої та тактико-спеціальної підготовки створено у 2016 році на базі кафедри особистої безпеки. Основним завданням кафедри є здійснення підготовки висококваліфікованих офіцерів Державної прикордонної служби України до дій зі зброєю у різних ситуаціях оперативно-службової діяльності і правомірного припинення протиправних дій.
Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент полковник Тробюк Віктор Іванович.

DSC 0530
На кафедрі працює 8 кандидатів наук, серед яких 4 доценти.
На кафедрі викладаються такі дисципліни:
«Вогнева та тактико-спеціальна підготовка»

DSC 0082 DSC 0143

DSC 1067 DSC 1215

DSC 1242 DSC 1317

Навчальні курси – підрозділи, що забезпечують освітньо-виховний процес, культурно-просвітницьку діяльність, внутрішню службу та повсякденну діяльність курсантів. 

Начальник першого навчального курсу – підполковник ТОКАРЧУК Максим Михайлович.
Начальник другого навчального курсу – підполковник КУЛАГІН Олександр Сергійович.
Начальник третього навчального курсу – підполковник ГАЩУК Віктор Анатолійович.
Начальник четвертого навчального курсу – підполковник ШЕНЬКО Олександр Федорович.

1 (2)

Навчальні дисципліни на кафедрах факультету викладаються з урахуванням вимог сучасної моделі охорони державного кордону, удосконалення оперативно-службової діяльності відділів прикордонної служби та опрацьованої на факультеті моделі підготовки випускника.
Сутністю зазначеної моделі підготовки офіцера підрозділу охорони державного кордону від абітурієнта до випускника є послідовне вивчення дисциплін кафедр факультету з урахуванням конкретних посад, які запропоновані в моделі підготовки випускника а саме:
1 (6)1 курс навчання – молодший інспектор прикордонної служби (молодший прикордонного наряду), командир механізованого відділення;
- теоретичний аспект набуття курсантами базових теоретичних знань з правил несення прикордонної служби, служби прикордонних нарядах у пунктах пропуску, початкового етапу підготовки до стрільби з стрілецької зброї, розвиток основних фізичних якостей, застосування службових собак в охороні державного кордону, культури ведення телефонних переговорів.
- практичний аспект закріплення набутих навичок та вмінь отриманих в академії на посадах молодший інспектор прикордонної служби-старший прикордонного наряду.
2 курс навчання – інспектор прикордонної служби (старший прикордонного наряду), командир механізованого взводу;
- теоретичний аспект набуття курсантами знань з основ охорони державного кордону відділом прикордонної служби ІІІ та ІV категорії, моделювання оперативно-службової діяльності, побудови охорони державного кордону, основ охорони державного кордону у разі ускладнення обстановки, базова підготовка з курсу стрільб з вогневої підготовки, оволодіння навиками в подоланні перешкод та пересування по пересічній місцевості.
- практичний аспект закріплення набутих навичок та вмінь отриманих в академії на посадах старший інспектор прикордонної служби – старший зміни прикордонних нарядів.
3 курс навчання – начальник відділення інспекторів прикордонної служби (старший зміни прикордонних нарядів, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску), командир механізованої роти;
- теоретичний аспект формування стійких умінь і навичок з управління службовою діяльністю підрозділу з охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби в повсякденних умовах та в умовах виникнення нестандартних ситуацій, службово-прикладна підготовка спрямована на навчання стрільби під час виконання оперативно-службових завдань, володіння навиками рукопашного бою, застосування сили та спеціальних засобів фізичного впливу під час затримання провопорушників.
- практичний аспект закріплення набутих навичок та вмінь на посадах начальника відділення інспекторів прикордонної служби.
4 курс навчання – начальник відділу прикордонної служби ІІІ, ІV категорії, командир механізованого батальйону.
- теоретичний аспект формування стійких навичок та вмінь щодо виконання посадових обов’язків начальника відділу прикордонної служби ІІІ та ІV категорії;
- практичний аспект закріплення набутих навичок та вмінь отриманих в НАДПС України на посаді начальника відділу прикордонної служби ІІІ та ІV категорії.

На факультеті велика увага приділяється заходам спортивно-масової роботи. Постійний та перемінний склад факультету завжди активно та успішно приймає участь у змаганнях з різних видів спорту на першість Державної прикордонної служби, Першість міста Хмельницького та області, в «Динаміаді» та безпосередньо в першостях академії. Активно проводяться заходи кафедрою особистої безпеки щодо підготовки випускників фізично здорових, готових переносити значні фізичні навантаження, вміло застосовувати при необхідності спеціальні засоби та зброю.

Випускник факультету за державним замовленням призначається на такі первинні посади осіб офіцерського складу в підрозділах органів охорони кордону:
старший інспектор прикордонної служби;
офіцер кінологічної служби ДПС України;
офіцер тилу;
офіцер оперативно-розшукової діяльності.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України