IMG 42079 сбр

Інженерно-технічний факультет створений 27 липня 2011 року. Його очолює кандидат технічних наук, доцент полковник БАЛИЦЬКИЙ Ігор Іванович.
На факультеті здійснюється підготовка фахівців:
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями «Автомобілі та автомобільне господарство», «Телекомунікації та радіотехніка»;
за другим (магістерським) рівнем – за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
До складу факультету входять деканат, п’ять кафедр і навчальний курс. Факультет забезпечений сучасними спеціалізованими навчальними класами, лабораторіями, відповідними майстернями та автодромом.

3 вітім голубничий байков7 квадрокоптер байков
Кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки створена 1 січня 2010 року на базі кафедри автомобільної та бойової техніки. Її очолює доктор технічних наук, доцент полковник Осташевський Сергій Анатолійович.
На кафедрі працює 7 кандидатів наук, серед яких 5 доцентів.
На кафедрі викладається 33 дисципліни, основними з яких є:

 • «Автомобілі»;
 • «Автомобільні двигуни»;
 • «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи»;
 • «Основи технічної діагностики»;
 • «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів»;
 • «Організація автомобільних перевезень»;
 • «Автомобільна підготовка та бойові машини».

8 мтк собченко

Кафедра інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону створена 11 квітня 2002 року на базі кафедри інженерного та технічного забезпечення військ. Її очолює доктор технічних наук, академік, професор заслужений працівник освіти України полковник БОРОВИК Олег Васильович.
На кафедрі працює два доктора наук, один кандидат наук, серед яких один професор та один доцент.
Персоналом кафедри викладається 6 дисциплін, основними з яких є:

 • «Інженерне забезпечення охорони кордону»;
 • «Технічні засоби охорони кордону».

4Y3A8973

Кафедра логістики створена 24 лютого 1993 року. Її очолює кандидат педагогічних наук, доцент полковник ПОНОМАРЕНКО Олег Анатолійович.

DSC 0150
На кафедрі працює 5 кандидатів наук, серед яких 4 доцента.
На кафедрі викладається 7 дисциплін, основними з яких є:

 • «Тактична медицина»;
 • «Організація та планування забезпечення паливо-мастильними матеріалами, продовольчого, речового, та комунального забезпечення»;
 • «Експлуатація та ремонт будівель, споруд».

4Y3A9152

Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації створена 24 лютого 1993 року. Її очолює кандидат технічних наук, доцент підполковник ЧЕСАНОВСЬКИЙ Іван Іванович.
На кафедрі працює один доктор наук, 5 кандидатів наук, серед яких один професор, три доцента.
На кафедрі викладається 12 дисциплін, основними з яких є:

 • «Інформатика;
 • «Зв’язок у прикордонних підрозділах»;
 • «Інформаційно-телекомунікаційні системи».

Кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін створена у березні 1993 року. Її очолює кандидат технічних наук, доцент полковник РАЧОК Роман Васильович.
На кафедрі працює 9 кандидатів наук, усі - доценти.
На кафедрі викладається 18 дисциплін, основними з яких є:

 • «Вища математика»;
 • «Теоретична механіка»;
 • «Опір матеріалів»;
 • «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка»;
 • «Теорія машин та механізмів».

Навчальний курс – підрозділ, що забезпечує освітній процес, культурно-просвітницьку діяльність, внутрішню службу та повсякденну діяльність курсантів. DI9A0490

Начальник навчального курсу – майор ШТЕЛЬМУХОВ Денис Павлович.
За час навчання випускник факультету отримує належні знання, вміння та навички щодо:
інженерного облаштування кордону, застосування в прикордонній службі оптичних, оптики-електронних, світлотехнічних, та тепловізійних засобів спостереження, засобів радіолокаційного та сигналізаційного озброєння технічних засобів охорони кордону та управління їх технічним станом;
планування та здійснення інженерного облаштування ділянки кордону;
управління ресурсним забезпечення підрозділу, органу (продовольчим, речовим, пально-мастильними матеріалами, квартирно-експлуатаційним майном та послугами), його облік та списання;
укладання договорів з підприємствами-постачальниками;
організації харчування, домедичної допомоги.
організації та управління зв’язком, захистом інформації у спеціальних інформаційно-комунікаційних системах та мережах, адміністрування мереж спеціального призначення; експлуатація телекомунікаційних мереж та мережного обладнання; розробка, налагодження системного та прикладного програмного забезпечення; контроль та діагностика протоколів, інтерфейсів і стиків телекомунікаційних мереж та систем зв’язку;
вмілого та ефективного застосування штатної техніки Держприкордонслужби України, у тому числі отримує посвідчення на право керування транспортними засобами «А», «В», «С» категорій;
планування, організації і забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів та автомобільних перевезень;
здійснення оцінки технічного стану транспортних засобів, його підтримання та відновлення;
організації технічної підготовки водіїв, забезпечення технічним майном та запасними частинами;
забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях;
розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць;
розв’язування фахово-орієнтованих та інженерних задач з використанням знань про фізичні явища та закономірності, проведення інженерних та економічних розрахунків, користування математичними методами при вивченні загальнонаукових, інженерних, технічних та спеціальних дисциплін;самостійного виготовлення деталей автомобільної та спеціальної техніки.

DI9A3120

Випускник за державним замовленням призначається на первинні посади осіб офіцерського складу в підрозділах органів охорони кордону, а саме:

 • офіцер відділення автотехнічного забезпечення;
 • офіцер інженерно-технічного відділу
 • офіцер підрозділів ресурсного забезпечення;
 • офіцер підрозділів зв’язку та захисту інформації;
 • старший інспектор прикордонної служби.

4Y3A88004Y3A8834

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України