4fmain

Факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін функціонує із серпня 2011 року.

Факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін забезпечує підготовку майбутніх фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей "Філологія" та "Психологія", а також за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності "Переклад".
До складу факультету входить деканат, п’ять кафедр і навчальний курс. На факультеті створено власні школи викладання іноземної мови та формування психологічної готовності до виконання професійних завдань.

DSC 1408 DSC0788

Кафедру англійської мови створено в серпні 2011 року. Її очолює кандидат педагогічних наук, доцент полковник ЯРЕМЧУК Ігор Анатолійович.

Chief Staff

На кафедрі працює 11 кандидатів наук, серед яких 8 доцентів.
На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:
“Іноземна мова”;
“Іноземна мова за професійним спрямуванням”;
“Іноземна мова ділового та наукового спілкування”;
“Англійська мова для професійних потреб”;
“Англійська мова для повсякденного вжитку”.

На базі кафедри функціонують курси інтенсивного вивчення англійської мови, на яких офіцери підвищують рівень володіння навичками професійного іншомовного спілкування. 

Персонал кафедри у рамках проекту агенції FRONTEX та місії EUBAM залучається до роботи модераторами на міжнародних семінарах з питань викладання англійської мови для представників прикордонних відомств.

Lesson1Lesson2

Кафедру перекладу створено в серпні 2011 року. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України ГАПОНОВА Валентина Миколаївна.
Науковий склад кафедри нараховує 2 доктори наук,
2 професори, 11 кандидатів наук, серед яких 10 доцентів.
На кафедрі викладаються 64 дисципліни, основними серед яких є:
“Англійська мова”;
“Спеціальний переклад”;
“Практика перекладу”;
“Лінгвокраїнознавство”;
“Теорія перекладу”;
“Усний послідовний переклад”;
“Спеціальна термінологія”.
Більшість викладачів кафедри стажувалися у військових навчальних центрах США, Великої Британії, Канади, Угорщини та Болгарії. Кафедра підтримує тісні зв’язки з українськими та зарубіжними навчальними закладами, особливе місце серед них посідають Військова академія берегової охорони США (м. Нью-Лондон, штат Коннектикут) та Військовий лінгвістичний інститут (Сан-Антоніо, США).

DSC 0052DSC 0062

Кафедру німецької та другої іноземної мови створено 1 липня 1997 року. Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент, підполковник ЦВЯК Лариса Вікторівна.
Науковий склад кафедри нараховує 5 кандидатів філологічних та педагогічних наук, серед яких 4 доценти.

nim1

На кафедрі німецької та другої іноземної мови викладаються
28 навчальних дисциплін, основними серед яких є:
“Практичний курс основної іноземної мови (німецької)”;
“Практичний курс другої іноземної мови (французької, турецької, словацької, польської, румунської, угорської)”;
“Латинська мова”;
“Методика викладання іноземної мови та перекладу”.

nim2

nim3

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, серед них такі: Школа прикордонної варти Республіки Польща, Академія Міністерства внутрішніх справ та Академія поліцейського корпусу Словацької Республіки, Національний центр міжнародної підготовки м. Рошфор та Школа національної поліції Франції, Школа підготовки агентів Прикордонної поліції Аврама Янку (м. Орадія, Румунія), Центр підготовки унтерофіцерського складу Прикордонної охорони Угорщини імені Святого Ласло, Європейський центр вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршала (Німеччина), Академія Федеральної поліції Німеччини.

4f4f8

nim4

Кафедру психології та морально-психологічного забезпечення створено в 2015 році на базі кафедри педагогіки та психології. Її очолює кандидат психологічних наук, доцент полковник ЧИСТЯКОВ Сергій Аркадійович.
Науковий потенціал кафедри складають: 2 доктори наук, 5 кандидатів наук, серед яких 2 професори та 1 доцент.

На кафедрі викладаються 9 навчальних дисциплін, основними серед яких є:
“Історія України та української культури”;
“Психологія”;
“Психологія вищої освіти”;
“Психологія управління”;
“Морально-психологічне забезпечення”;
“Українознавство”.

DSC 0119004Y3A9217

Кафедру педагогіки та соціально-економічних дисциплін створено 1 вересня 2015 року на базі кафедри соціально-економічних дисциплін. Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович.
На кафедрі працює 3 доктори наук та 7 кандидатів наук.
Кафедра є базовою у викладанні блоку педагогічних, соціально-економічних та мовознавчих дисциплін і здійснює підготовку офіцерів-прикордонників тактичної та оперативно-тактичної ланок для Державної прикордонної служби України, а також фахівців із числа цивільної молоді, які здобувають вищу освіту (бакалавр, магістр) за спеціальностями “Охорона та захист державного кордону”, “Правоохоронна діяльність”, “Автомобіль-ний транспорт”, “Телекомунікації”, “Правознавство”, “Психологія”, “Філо-логія”.
На кафедрі викладаються 20 навчальних дисциплін, основними серед яких є:
“Педагогіка вищої освіти”;
“Педагогіка”;
“Філософія”;
“Логіка”;
“Етика, естетика, соціологія та релігієзнавство”;
“Політологія”.
«Соціологія».

4f5

Навчальний курс – підрозділ, що забезпечує освітній процес, культурно-просвітницьку діяльність, внутрішню службу та повсякденну діяльність курсантів. Начальник навчального курсу – майор МОРОЗ Алла Василівна.

4f6

4f7

За час навчання випускник факультету отримує належні знання, уміння та навички:
щодо якісної професійної іншомовної підготовки з англійської або німецької мови;
опанування на власний вибір польської, словацької, угорської, румунської або турецької мови;
психологічної підготовки виконання службових обов’язків в екстремальних умовах діяльності з глибоким знанням психології управління;
можливості сформувати себе як соціально зрілу, фізично підготовлену, творчу, гармонійно розвинену особистість.
Випускник за державним замовленням призначається на первинні посади осіб офіцерського складу в підрозділах органів охорони кордону.

DSC 1691

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України