Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 20.02.2017 року по 24.02.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади доцента кафедри оперативного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів.
Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного наукового ступеня доктора філософії (доктора наук) та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.
До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:
особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.
Документи приймаються впродовж десяти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України