Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 05.06.2018 року по 04.07.2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу:

- завідувач кафедри німецької та другої іноземної мови – 1 посада;

- професор кафедри управління - 1 посада;

- професор кафедри англійської мови – 1 посада;

- старший науковий співробітник - 0,5 посади.


Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.

До заяви на ім'я ректора академії додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.

Документи приймаються впродовж тридцяти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України