Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з 02.10.2018 року по 01.11.2018 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу:
- доцента кафедри телекомунікацій та радіотехніки – 1 посада;
- старшого викладача кафедри телекомунікацій та радіотехніки – 1 посада;
- викладача кафедри телекомунікацій та радіотехніки – 1 посада;
- завідувача кафедри військової підготовки – 1 ставка;
- професора кафедри військової підготовки – 0,5 ставки;
- доцента кафедри військової підготовки – 0,5 ставки;
- старшого викладача кафедри військової підготовки – 1 ставка;
- викладача кафедри військової підготовки – 1,5 ставки.
Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного напряму підготовки, стаж педагогічної роботи за фахом, наявність відповідного наукового ступеня доктора (кандидата) наук та вченого звання професора (доцента), вільне володіння державною мовою.
До заяви на ім’я ректора академії додаються такі документи:
особовий листок з обліку кадрів, копія диплома про освіту, копія атестата про науковий ступінь та вчене звання, копія паспорта.
Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 29003 м. Хмельницький, вул. Шевченка 46 (відділ кадрів), тел. (0382)795911

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України