д. пихол. н., доц. ОЛЕКСАНДРЕНКО Катерина Валентинівна
д. військ. н., проф. ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович
д. психол. н., с.н.с. ОЛЕКСІЄНКО Станіслав Борисович
д. психол. н., проф., САФІН Олександр Джамільович
д. пед. н., проф. ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович
д. психол. н., проф. ЩЕРБАН Тетяна Дмитрівна
к. психол н. БАГРІЙ Ганна Анатоліївна
к. психол н., доц. ВОЙТЮК Олена Анатоліївна
к. психол н., доц. ГОЦУЛЯК Наталія Євгеніївна
к. психол н., с.н.с. КОВАЛЬСЬКА Ірина Едуардівна
к. психол н., доц. КОМАР Таїсія Василівна
к. психол н., с.н.с. ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна
к. психол н., доц. ХУРТЕНКО Оксана Вікторівна

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України