к. пед. н. БЕРЕЗЮК Віктор Петрович
д. пед. н., проф. БІДЮК Наталя Михайлівна
д. пед. н., проф. ГАЛІМОВ Анатолій Володимирович
к. пед. н., доц. ДЕМ’ЯНЮК Юрій Анатолійович
к. пед. н., доц. ДЯКОВ Святослав Іванович
к. пед. н., доц. ІВАШКОВА Тетяна Олександрівна
д. пед. н., проф. ІЩЕНКО Дмитро Васильович
д. іст. н., проф. КАБАЧИНСЬКИЙ Микола Ілліч
к. пед. н. КУЗЬ Юрій Миколайович
д. пед. н., доц. СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович
д. пед. н., доц. МІРОШНИЧЕНКО Валентина Іванівна
к. пед. н., доц. МОРОЗОВ Сергій Миколайович

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України