Раціоналізаторську і винахідницьку роботу в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького організовано відповідно до вимог Положення про винахідницьку і раціоналізаторську роботу в академії та здійснюється на факультетах, кафедрах, у відділах і службах силами науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів і студентів. 

У 2016 році винахідниками і раціоналізаторами Національної академії подано на розгляд комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи 21 раціоналізаторську пропозицію. У роботі над раціоналізаторськими пропозиціями працювало 39 раціоналізаторів Національної академії. Ці роботи відрізняються новизною, в основному спрямовані на вирішення завдань щодо створення нової та вдосконалення існуючої навчальної і матеріально-технічної бази академії, економію державних коштів. Раціоналізаторські пропозиції вже використовуються в освітньому процесі кафедр, а також у підрозділах охорони державного кордону, переважна кількість їх стосується військової складової.
За результатами конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію в 2016 році комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи було присуджено:
перше місце – раціоналізаторській пропозиції № 415, «Стенд для перевірки, регулювання та промивки соленоїдів автоматичних коробок перемінних передач автомобілів». Авторський колектив: працівник Гунько Андрій Веніамінович (кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки), курсант Гунько Веніамін Андрійович (інженерно-технічний факультет);
друге місце – раціоналізаторській пропозиції № 420, «Програмне забезпечення розв’язування оптимізаційних задач військово-прикладного спрямування». Авторський колектив: полковник Боровик Олег Васильович, працівники Боровик Людмила Володимирівна, Трасковецька Лілія Михайлівна (кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін);
третє місце – раціоналізаторській пропозиції № 411, «Розрахунок додаткового захисту автомобілів Державної прикордонної служби України на прикладі КАМАЗ-63». Авторський колектив: підполковник Гащук Микола Петрович (кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки), працівники Дем’янюк Катерина Дмитрівна і Гунько Алла Петрівна (кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін).
Участь кафедр у винахідницькій і раціоналізаторській роботі за підсумками конкурсу на кращу раціоналізаторську пропозицію і винахід в академії в 2016 році оцінено комісією з винахідницької та раціоналізаторської роботи наступним чином:
перше місце – кафедра інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону, начальник кафедри полковник Боровик Олег Васильович;
друге місце – кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін, ВО начальника кафедри працівник Катеринчук Іван Степанович.
третє місце – кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки, начальник кафедри полковник Осташевський Сергій Анатолійович.

 

КРАЩІ РАЦІОНАЛІЗАТОРИ І ВИНАХІДНИКИ АКАДЕМІЇ:

Доктор технічних наук,
професор
начальник кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону
БОРОВИК Олег Васильович

borovik
Автор і співавтор 170 наукових статей, 20 навчальних і навчально-методичних посібників. Має публікації за кордоном.
Автор трьох монографій.
Автор семи патентів на винаходи та корисні моделі.
Автор низки раціоналізаторських пропозицій.
Автор 14 науково-дослідних робіт, які проводились як в Державній прикордонній службі України, так і в Збройних силах України.

 

Кандидат технічних наук,
доцент,
докторант академії
РАЧОК Роман Васильович

rachok

Автор 21 публікації у фахових виданнях.
Автор 2 патентів на винахід, 6 раціоналізаторських пропозицій.
Керував роботою 4 переможців в академічному конкурсі наукового товариства слухачів, курсантів і студентів.
Приймав участь в 3 науково-дослідних роботах, у розробці 4 навчальних посібників.

 

Кандидат технічних наук,
доцент,
професор кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки
ПОДОЛЯН Олександр Юрійович

podolyan
Автор 20 публікацій у фахових виданнях.
Автор 7 раціоналізаторських пропозицій.
Керував науковими роботами слухачів, курсантів і студентів, які приймали участь в академічному конкурсі наукового товариства, підготував 3 роботи на обласний конкурс наукових робіт.
Приймав участь у 8 науково-дослідних роботах, у розробці 2 навчальних посібників.
Приймає активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 

Кандидат технічних наук
старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки
ГУНЬКО Андрій Веніамінович

gunko

Автор 3 патентів на винахід, 6 раціоналізаторських пропозицій.
Приймав участь в 3 науково-дослідних роботах, у розробці 2 навчальних посібників.

 

Кандидат психологічних наук,
доцент
професор кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін
БОРОВИК Людмила Володимирівна

boroviklv

Автор і співавтор 70 наукових статей, 15 навчальних і навчально-методичних посібників. Має публікації за кордоном.
Автор монографії.
Автор шести раціоналізаторських пропозицій.
Автор 2 науково-дослідних робіт, які проводились як в Державній прикордонній службі України, так і в Збройних силах України.
Є переможцем конкурсу наукових праць Державної прикордонної служби України у 2007 році, призером обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації ПІДРУЧНИКИ І МОНОГРАФІЇ у 2008 році.
Наукові курсантські роботи, що виконані під керівництвом Боровик Л. В., у студентсько-курсантському Всеукраїнському конкурсі наукових праць на тему «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців» зайняли: у 2010 році – перше місце, у 2015 – третє місце, у 2016 – друге місце.
Кожного року курсантські наукові роботи займають призові місця на академічному конкурсі наукових робіт.
Приймає активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях (прийнято участь у близько 60 конференціях).

 

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент,
викладач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін
ТРАСКОВЕЦЬКА Лілія Михайлівна

traskovecka

Автор і співавтор більше 70 наукових і навчально-методичних праць, 5 посібників і підручників з грифом МОН України. Має публікації за кордоном.

Автор вісьми раціоналізаторських пропозицій.
Автор однієї науково-дослідної робіт, яка проводилась в Державній прикордонній службі України.
Є керівником курсантських наукових робіт, які щорічно займають призові місця на академічному конкурсі наукових робіт. Курсантські наукові роботи, що виконані під керівництвом Трасковецької Л. М., зайняли у 2014 році – друге місце, у 2015 р. – перше місце у студентсько-курсантському Всеукраїнському конкурсі наукових праць на тему «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців»
Приймає активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях (прийнято участь у більше 50 конференціях).

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України