Докторантура як вищий ступінь єдиної системи безперервної освіти створюється з метою забезпечення планомірної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів наук.

Начальник докторантури - головний науковий співробітник

Доктор технічних наук, професор

Полковник Андрощук Олександр Степанович

androshuk

Положення про докторантуру

Правила прийому до докторантури

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України