Ад’юнктура є структурним підрозділом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ), який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
У своїй діяльності ад’юнктура керується Законом України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261, наказами та розпорядженнями Адміністрації Державної прикордонної служби України, Статутом академії, а також Положенням про ад’юнктуру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
в ад’юнктурі академії за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням);
поза ад’юнктурою для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі) без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за спеціальностями:
252 «Безпека державного кордону»;
011 «Науки про освіту»;
081 «Право»;
053 «Психологія».

Начальник ад’юнктури – старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент полковник Дем’янюк Юрій Анатолійович

demyanyuk

Положення про ад'юнктуру

Положення про підготовку поза ад'юнктурою

Правила прийому до ад'юнктури

 

Програми вступних іспитів зі спеціальностей:

Безпека державного кордону

Науки про освіту

Право

Англійська мова

Німецька мова

Психологія

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України