Підрозділ академії, на який покладена підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Державної прикордонної служби України.

В ад’юнктурі проводиться підготовка докторів філософії за такими спеціальностями:
252 Безпека державного кордону;
011 Науки про освіту; 
081 Право.

 Начальник ад'юнктури

Кандидат психологічних наук, доцент

Полковник Журавльов Вадим Валентинович

zhuravl

Положення про ад'юнктуру

Положення про підготовку поза ад'юнктурою

Правила прийому до ад'юнктури

 

Програми вступних іспитів зі спеціальностей:

Безпека державного кордону

Науки про освіту

Право

Англійська мова

Німецька мова

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України