ci6a5757img 5079

Освітній процес спрямований на максимальне врахування досвіду охорони державного кордону, якісне виконання завдань визначених Президентом України, Верховною Радою, Урядом України, з питань прикордонної безпеки, інтегрованого управління кордонами, реалізації третього етапу Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, а також протидії організованій злочинності в умовах запровадження нового Кримінального процесуального кодексу України.
Основними завданнями академії є:
- постійне вдосконалення освітньо-виховного процесу відповідно до сучасного і перспективного стану теорії та практики охорони кордону, новітніх підходів до управлінських процесів у галузі прикордонної безпеки;
- забезпечення високого рівня практичної підготовки випускників академії;
- реалізація вимог Голови та колегії Держприкордонслужби щодо підготовки фахівців;
- подальше удосконалення ефективності та практичної спрямованості роботи з персоналом;
- впровадження в освітній процес сучасних форм та методів проведення занять, підвищення практичної спрямованості в підготовці персоналу;
- проведення інформаційних заходів з персоналом спрямованих на дотримання та виконання посадовими особами служби норм Закону України «Про правила етичної поведінки»

str
Навчальний заклад надає базову і повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», зокрема:
- за напрямами підготовки «Охорона та захист державного кордону», «Правознавство», «Філологія», «Автомобільний транспорт»;
- за спеціальностями «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)», «Правоохоронна діяльність», «Переклад», «Автомобілі та автомобільне господарство».
З 2010 року в межах ліцензійного обсягу із урахуванням державного замовлення академія розпочала підготовку цивільної молоді за денною і заочною формами навчання за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями.

До складу академії входить:

- управління

- 5 факультетів

центр підвищення кваліфікації персоналу

- докторантура

- ад’юнктура

- центр забезпечення навчального процесу

- підрозділи забезпечення.

Факультет підготовки керівних кадрів здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)». Більш детально про факультет читайте тут.
Факультет охорони та захисту державного кордону (Детальніше) готує фахівців із базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Охорона та захист державного кордону» для органів і підрозділів охорони державного кордону України.
Факультет правоохоронної діяльності (Детальніше) здійснює підготовку слухачів і курсантів академії освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» та «спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».
На факультеті іноземних мов та гуманітарних дисциплін (Детальніше) здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Філологія» та «спеціаліст» за спеціальністю «Переклад». На факультеті успішно функціонують курси інтенсивного вивчення англійської мови.
На інженерно-технічному факультеті (Детальніше)здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт», «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
В академії успішно працюють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та захисту докторських дисертацій та дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. В академії щорічно захищають 1-2 докторських та 25-30 кандидатських дисертацій.
На кафедрах академії створені гуртки наукового товариства слухачів, курсантів та студентів, кожного навчального року розробляється близько 120-140 наукових праць.
Якісне проведення занять з курсантами, слухачами, студентами забезпечує новітня навчально-матеріальна база.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України