КОНКУРСИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького запрошує взяти участь у студентсько-курсантському конкурсі наукових праць за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».
Метою конкурсу є стимулювання курсантів і студентів вищих навчальних закладів України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНКУРСУ:
військовий;
військово-технічний;
гуманітарний;
правоохоронна діяльність та право;
філологічний,
а також
навчальні відеофільми;
винаходи, корисні моделі та раціоналізаторські пропозиції.

Термін проведення конкурсу з 16 по 26 квітня 2018 року.
За результатами конкурсу визначаються переможці за напрямками досліджень, які нагороджуються Дипломами I, II та III ступенів. Підведення підсумків конкурсу приурочується відзначенню в Україні Дня науки (19 травня 2018 року).
Підсумки конкурсу будуть розміщені на сайті академії: htpp://nadpsu.edu.ua

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ
На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів і курсантів або студентських та курсантських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі військових, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення, упроваджені у виробництво або застосовані в освітньому процесі. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.
Наукові праці, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені згідно з вимогами Державних стандартів.
На конкурс подаються оригінали наукових робіт у зшитому вигляді. Текст друкується на одній стороні аркуша паперу формату А4, міжрядковий інтервал – 1,5 рядки, шрифт Times New Roman 14. Обсяг не повинен перевищувати 30 сторінок (з урахуванням додатків).
Наукова робота обов’язково повинна мати назву, зміст і список використаної літератури.
До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів тощо. Подання макетів та натурних зразків не допускається.
Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог, то конкурсна комісія її не реєструє та не розглядає.

Наукова праця, що подається на конкурс, не повинна містити відомостей про місце виконання й автора (авторів).
Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).
Автор (автори) додатково до наукової праці подають у закритому конверті:
стислу анотацію на наукову працю;
відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи;
витяг з протоколу засідання вченої ради (кафедри) вищого військового навчального закладу про висунення роботи на конкурс;
довідки, акти (реалізації, упровадження, використання), дипломи, свідоцтва та інші документи, які підтверджують науковий рівень роботи й її практичне значення.

Наукові праці і додаткові матеріали мають бути подані своєчасно (з урахуванням терміну пересилки).

Наукові роботи, подані на конкурс, не повертаються.

ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ, ПОВНОТУ ВИКЛАДУ ТА ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У КОНКУРСНІЙ РОБОТІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР.
Необхідні матеріали до реєстрації для участі у конкурсі надсилаються поштою до 12 квітня 2018 року за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003, Україна, науково-дослідний відділ Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Відповідальний секретар організаційного комітету:
кандидат військових наук, старший науковий співробітник Корчев Володимир Борисович Контактні телефони: (0382) 65-05-93, (096) 439-69-50
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВІДОМОСТІ про автора та наукового керівника конкурсної роботи

 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

DSC 0149

Положення про наукове товариство курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є добровільною організацією, яка покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії і ставить собі за мету:
активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розвиток творчого мислення та навичок дослідницької роботи, сприяння навчанню основ методики наукових досліджень, організації та проведенню наукової роботи;
створення у Національній академії системи широкого залучення курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених до участі у наукових програмах, винахідницькій і раціоналізаторській роботі та інших формах науково-дослідної роботи;
розширення наукових і творчих контактів із науковими товариствами інших вищих навчальних закладів та навчальних закладів правоохоронних структур України;
виявлення обдарованих молодих науковців та залучення їх до активної науково-дослідної діяльності.
Діяльність наукового товариства тісно пов’язується з освітнім процесом і поєднується із завданнями наукової роботи академії.
Одними з основних завдань наукового товариства є:
– сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану, нових форм оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України і воєнного мистецтва, вітчизняної та іноземної техніки, досвіду охорони державного кордону;
– формування у курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених наукового світогляду, високих військово-ідеологічних якостей;
– опанування основ методик та навичок самостійних наукових досліджень і розробки військово-наукових тем;
– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у вирішенні практичних завдань;
– розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця;
– узагальнення передового досвіду командирів та органів управління щодо навчання і виховання особового складу;
– розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед курсантів (слухачів і студентів), спрямованої на вдосконалення якості навчання особового складу, технічних засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази;
– популяризація наукових і технічних знань, а також проведення військово-патріотичної роботи;
– підготовка з числа найбільш здібних курсантів, слухачів і студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів, курсантів і студентів, популяризації кращих робіт в академії щорічно проводяться конференції відділень наукового товариства кафедр та академії.
Щороку проводиться загальноакадемічний конкурс наукових праць слухачів, курсантів і студентів, на якому обдаровані молоді науковці представляють свої роботи за напрямками наукових досліджень. Автори найкращих робіт нагороджуються грамотами. Також, визначаються кращі колективи академії (факультети, кафедри), які нагороджуються перехідними кубками та грамотами.
За підсумками 2016/2017 навчального року перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів нагороджені:
за 1 місце – факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін – начальник факультету полковник Почекалін Ігор Миколайович;
за 2 місце – інженерно-технічний факультет – начальник факультету полковник Балицький Ігор Іванович;
за 3 місце – факультет правоохоронної діяльності – начальник факультету полковник Кухар Валерій Васильович.
Перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед кафедр у 2016/2017 навчальному році нагороджені:
за 1 місце – відділення наукового товариства кафедри перекладу – начальник кафедри працівник Гапонова Валентина Миколаївна, голова ради відділення – працівник Комарницька Оксана Іванівна;
за 2 місце – відділення наукового товариства кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін – завідувач кафедри працівник Діденко Олександр Васильович, голова ради відділення – працівник Гончаренко Ольга Анатоліївна;
за 3 місце – відділення наукового товариства кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону – начальник кафедри полковник Боровик Олег Васильович, голова ради відділення – підполковник Добровольський Андрій Борисович.

 

VIІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКО-КУРСАНТСЬКИЙ КОНКУРС 

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

20160520 145946 

З 18 по 27 квітня 2017 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було проведено VІІІ Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».
Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів та закладів зі специфічними умовами навчання України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. У конкурсі прийняло участь 9 вищих військових навчальних закладів та закладів зі специфічними умовами навчання, з яких надійшла 31 наукова праця за військовою, військово-технічною, юридичною та гуманітарною тематикою, а також навчальні відеофільми та раціоналізаторські пропозиції.
Також, конкурсі приймали участь 20 наукових праць, які були виконані курсантами і студентами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – переможців загальноакадемічного конкурсу наукових праць.

На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів містять у собі практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах «гібридної війни» як складової у забезпеченні національної безпеки України, мають математичне та програмне забезпечення, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та освітній процес.
Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел з використанням цитат та ілюстрацій.
Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у освітньому процесі.
За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.

 

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України