КОНКУРСИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького запрошує взяти участь у студентсько-курсантському конкурсі наукових праць за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців», присвяченого 25-й річниці Національної академії.
Метою конкурсу є стимулювання курсантів і студентів вищих навчальних закладів України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНКУРСУ:
військовий;
військово-технічний;
гуманітарний;
правоохоронна діяльність та право;
філологічний,
а також
навчальні відеофільми;
винаходи, корисні моделі та раціоналізаторські пропозиції.

Термін проведення конкурсу з 18 по 27 квітня 2017 року.
За результатами конкурсу визначаються переможці за напрямками досліджень, які нагороджуються Дипломами I, II та III ступенів. Підведення підсумків конкурсу приурочується відзначенню в Україні Дня науки (20 травня 2017 року).
Підсумки конкурсу будуть розміщені на сайті академії: htpp://nadpsu.edu.ua

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ
На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів і курсантів або студентських та курсантських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі військових, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення, упроваджені у виробництво або застосовані в освітньому процесі. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.
Наукові праці, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені згідно з вимогами Державних стандартів.
На конкурс подаються оригінали наукових робіт у зшитому вигляді. Текст друкується на одній стороні аркуша паперу формату А4, міжрядковий інтервал – 1,5 рядки, шрифт Times New Roman 14. Обсяг не повинен перевищувати 30 сторінок (з урахуванням додатків).
Наукова робота обов’язково повинна мати назву, зміст і список використаної літератури.
До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів тощо. Подання макетів та натурних зразків не допускається.
Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог, то конкурсна комісія її не реєструє та не розглядає.

Наукова праця, що подається на конкурс, не повинна містити відомостей про місце виконання й автора (авторів).
Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).
Автор (автори) додатково до наукової праці подають у закритому конверті:
стислу анотацію на наукову працю;
відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи;
витяг з протоколу засідання вченої ради (кафедри) вищого військового навчального закладу про висунення роботи на конкурс;
довідки, акти (реалізації, упровадження, використання), дипломи, свідоцтва та інші документи, які підтверджують науковий рівень роботи й її практичне значення.

Наукові праці і додаткові матеріали мають бути подані своєчасно (з урахуванням терміну пересилки).

Наукові роботи, подані на конкурс, не повертаються.

ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ, ПОВНОТУ ВИКЛАДУ ТА ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У КОНКУРСНІЙ РОБОТІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР.
Необхідні матеріали до реєстрації для участі у конкурсі надсилаються поштою до 12 квітня 2017 року за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003, Україна, науково-дослідний відділ Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Відповідальний секретар організаційного комітету:
кандидат військових наук, старший науковий співробітник Корчев Володимир Борисович Контактні телефони: (0382) 65-05-93, (096) 439-69-50
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

DSC 0149

Положення про наукове товариство курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство слухачів, курсантів і студентів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького є добровільна організація, яка покликана:
активізувати наукову роботу та всебічно підвищувати методологічну підготовку слухачів, курсантів і студентів, розвивати в них творче мислення та навички дослідницької роботи, сприяти навчанню основам методики наукових досліджень, організації та проведенню наукової роботи;
створювати у академії систему широкого залучення слухачів, курсантів і студентів до участі у наукових програмах, винахідницькій і раціоналізаторській роботі та інших формах науково-дослідної роботи;
виявляти обдарованих молодих науковців та залучати їх до активної науково-дослідної діяльності.
Діяльність наукового товариства тісно пов’язується з освітнім процесом і поєднується із завданнями наукової роботи академії.
Одними з основних завдань наукового товариства є:
– сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану;
– формування у членів наукових гуртків наукового світогляду, високих морально-психологічних якостей;
– оволодіння основами методик та навичками самостійних наукових досліджень;
– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей у вирішенні практичних завдань;
– розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця;
– розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед членів наукового товариства, спрямованої на вдосконалення якості навчання особового складу, технічних засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази;
– популяризація наукових і технічних знань, а також проведення військово-ідеологічної роботи;
– підготовка з числа найбільш здібних слухачів, курсантів і студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів, курсантів і студентів, популяризації кращих робіт в академії щорічно проводяться конференції відділень наукового товариства кафедр та академії.
Щороку проводиться загальноакадемічний конкурс наукових праць слухачів, курсантів і студентів, на якому обдаровані молоді науковці представляють свої роботи за напрямками наукових досліджень. Автори найкращих робіт нагороджуються грамотами. Також, визначаються кращі колективи академії (факультети, кафедри), які нагороджуються перехідними кубками та грамотами.
За підсумками 2015/2016 навчального року перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів нагороджені:
за 1 місце – факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін – начальник факультету полковник Почекалін Ігор Миколайович;
за 2 місце – факультет правоохоронної діяльності та права – начальник факультету полковник Кухар Валерій Васильович;
за 3 місце – інженерно-технічний факультет – начальник факультету полковник Балицький Ігор Іванович.
Перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед кафедр у 2015/2016 навчальному році нагороджені:
за 1 місце – відділення наукового товариства кафедри перекладу – начальник кафедри працівник Гапонова Валентина Миколаївна, голова ради відділення – працівник Берестецька Наталія Володимирівна;
за 2 місце – відділення наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права – начальник кафедри полковник юстиції Зьолка Валентин Леонідович, голова ради відділення – лейтенант юстиції Петреченко Світлана Анатоліївна;
за 3 місце – відділення наукового товариства кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін – начальник кафедри полковник Рачок Роман Васильович, голова ради відділення – працівник Вальчук Ольга Анатоліївна.

Вже всьоме на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було проведено студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців». Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.

ХХІІІ КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ
(2015/2016 навчальний рік)

DSC 0198

18 травня 2016 року на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася підсумкова конференція наукового товариства, на якій було підбито підсумки роботи Ради наукового товариства Національної академії за навчальний рік.
З вітальним словом до учасників та гостей конференції звернувся заступник ректора Національної академії з наукової роботи доктор військових наук, професор полковник Кириленко Володимир Анатолійович. У своєму виступі Володимир Анатолійович привітав учасників конференції зі святом – Днем науки, поінформував учасників конференції про основні досягнення науково-педагогічних працівників, слухачів, курсантів та студентів академії у науці та визначив основні завдання з наукової діяльності на наступний навчальний рік.
Секретар ради наукового товариства, кандидат філософських наук працівник Гончаренко Ольга Анатоліївна поінформувала учасників конференції про роботу наукового товариства Національної академії у навчальному році, досягнення молодих вчених та визначила перспективні напрямки діяльності наукового товариства академії.
Під час роботи секцій слухачі, курсанти та студенти виступали з науковими доповідями, які активно обговорювалися учасниками форуму.
Кульмінацією наукового форуму стало нагородження переможців загальноакадемічного та VІІ Всеукраїнського студентсько-курсантського конкурсів наукових робіт, які проходили в квітні поточного року. Переможців конкурсу було нагороджено кубками, грамотами та дипломами переможця І-го, ІІ-го та ІІІ-го ступенів відповідно.

 

VII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКО-КУРСАНТСЬКИЙ КОНКУРС
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

20160520 145946 

 У VІІ Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць, який проходив з 12 по 26 квітня 2016 року на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького приймало участь 46 робіт, із них: 42 наукові праці, 1 раціоналізаторська пропозиція та 3 навчальних відеофільми.

На конкурс було подано 26 наукових праць та 2 навчальних відеофільми з нижчеперелічених вищих військових навчальних закладів:
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів – 16 робіт;
Національного університету цивільного захисту України, м. Харків – 1 робота;
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – 5 робіт;
Харківського національного університету внутрішніх справ – 3 роботи;
Військової академії, м. Одеса – 2 роботи;
Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова – 1 робота,
а також 18 наукових праць, які виконані курсантами і студентами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – переможців загальноакадемічного конкурсу наукових праць.
Конкурсні роботи розглядалися за такими напрямами тематики:
військовий;
військово-технічний;
гуманітарний;
правоохоронна діяльність;
філологічний,
а також:
раціоналізаторські пропозиції та навчальні відеофільми.
На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів мають практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах «гібридної війни» як складової у забезпеченні національної безпеки України, мають математичне та програмне забезпечення, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та навчальний процес.
Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел з використанням цитат та ілюстрацій.
Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у навчальному процесі.
Усі роботи, що були надіслані на конкурс відповідають вимогам, що пред’являються до оформлення робіт і надіслані на конкурс за рішенням Вчених рад і конкурсних комісій навчальних закладів.
Результати наукових робіт можуть бути використані в навчальному процесі, про що свідчать акти реалізації досліджень.

Переможці VII Всеукраїнського студентсько-курсантського конкурсу наукових праць

 

2017  Національна академія Державної прикордонної служби України