НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СЛУХАЧІВ, КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ,
АД’ЮНКТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

1

Наукове товариство слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) є добровільною організацією, яка покликана об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Національної академії і ставить собі за мету:
активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розвиток творчого мислення та навичок дослідницької роботи, сприяння навчанню основ методики наукових досліджень, організації та проведенню наукової роботи;
створення у Національній академії системи широкого залучення курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених до участі у наукових програмах, винахідницькій і раціоналізаторській роботі та інших формах науково-дослідної роботи;
розширення наукових і творчих контактів із науковими товариствами інших закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання України;
виявлення обдарованих молодих науковців та залучення їх до активної науково-дослідної діяльності.
Діяльність наукового товариства тісно пов’язується з освітнім процесом і поєднується із завданнями наукової роботи академії.
Одними з основних завдань наукового товариства є:
– сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану, нових форм оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України і воєнного мистецтва, вітчизняної та іноземної техніки, досвіду охорони державного кордону;
– формування у курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених наукового світогляду, високих військово-ідеологічних якостей;
– опанування основ методик та навичок самостійних наукових досліджень і розробки військово-наукових тем;
– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у вирішенні практичних завдань;
– розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця;
– узагальнення передового досвіду командирів та органів управління щодо навчання і виховання особового складу;
– розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед членів наукового товариства, спрямованої на вдосконалення якості навчання, технічних засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази;
– популяризація наукових і технічних знань, а також проведення військово-патріотичної роботи;
– підготовка з числа найбільш здібних курсантів, слухачів і студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів, курсантів і студентів, популяризації кращих робіт в Національній академії щорічно проводяться конференції відділень наукового товариства кафедр та Національної академії, загальноакадемічний конкурс наукових праць слухачів, курсантів і студентів, на якому обдаровані молоді науковці представляють свої роботи за напрямками наукових досліджень. Автори найкращих робіт нагороджуються грамотами. Також, визначаються кращі колективи Національної академії (факультети, кафедри), які нагороджуються перехідними кубками та грамотами.
За підсумками 2017/2018 навчального року перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед факультетів нагороджені:
за 1 місце – факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін – начальник факультету полковник Почекалін Ігор Миколайович;
за 2 місце – факультет правоохоронної діяльності – начальник факультету полковник Кухар Валерій Васильович;
за 3 місце – факультет охорони та захисту державного кордону – начальник факультету полковник Адамчук Олександр Валерійович.
Перехідними кубками «За кращу організацію наукової роботи слухачів, курсантів і студентів» серед кафедр у 2017/2018 навчальному році нагороджені:
за 1 місце – відділення наукового товариства кафедри перекладу – начальник кафедри полковник Блощинський Ігор Григорович, голова ради відділення – працівник Комарницька Оксана Іванівна;
за 2 місце – відділення наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права – начальник кафедри полковник юстиції Зьолка Валентин Леонідович, голова ради відділення – підполковник юстиції Савченко Ольга Петрівна;
за 3 місце – відділення наукового товариства кафедри прикордонного контролю – начальник кафедри полковник Лисак Павло Петрович, голова ради відділення – полковник Сичевський Юрій Олексійович.ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКО-КУРСАНТСЬКИЙ КОНКУРС
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

З 16 по 26 квітня 2018 року в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького було проведено ІХ Всеукраїнський студентсько-курсантський конкурс наукових праць за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців».
Метою конкурсу є стимулювання курсантів та студентів вищих військових закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання України до наукових досліджень щодо проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки України. У конкурсі прийняло участь 13 вищих військових закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання, з яких надійшло 37 наукових праць за військовою, військово-технічною, юридичною та гуманітарною тематикою, а також навчальні відеофільми та раціоналізаторські пропозиції.
Також, в конкурсі приймали участь 22 наукові праці, які були виконані курсантами і студентами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – переможців загальноакадемічного конкурсу наукових праць.
На конкурс було подано закінчені наукові праці, які мають наукову новизну та представляють теоретичний та практичний інтерес. Роботи з військового і військово-технічного напрямів містять у собі практичну спрямованість щодо боротьби з тероризмом в умовах «гібридної війни» як складової у забезпеченні національної безпеки України, мають математичне та програмне забезпечення, результати цих робіт можуть бути закладені в наочні моделі, що сприяє впровадженню їх у діяльність військ та освітній процес.
Наукові праці з гуманітарного, філологічного, юридичного напрямів досліджень мають чітку і продуману структуру, послідовне викладення матеріалу, створені на основі вивчення та опрацювання різноманітних джерел з використанням цитат та ілюстрацій.
Навчальні відеофільми створені з високою якістю і можуть бути застосовані у освітньому процесі.
За результатами конкурсу переможці були нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня.


Переможці IХ Всеукраїнського студентсько-курсантського конкурсу наукових праць

За результатами ІХ Всеукраїнського студентсько-курсантського конкурсу на кращу наукову працю нагороджені:
1. Переможці конкурсу з військових закладів вищої освіти та закладів зі специфічними умовами навчання:
дипломом І ступеня:
курсант Пашали Іван Едуардович, Військова академія (м. Одеса);
курсант Ткачук Олексій Олександрович, Військова академія (м. Одеса);
студент Романов Максим Юрійович, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
курсант Торбич Оксана Ігорівна, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ;
курсант Кулик Едуард Романович, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків;
курсант Гутий Ярослав Андрійович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів;
дипломом ІІ ступеня:
курсант Криворотенко Максим Олегович, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків;
курсант Процанін Олександр Андрійович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,

м. Львів;
курсант Бодар Максим Сергійович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів;
студент Малоокий Ярослав Миколайович, Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України, м. Київ;
дипломом ІІІ ступеня:
курсант Сіпов Олександр Романович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного м. Львів;
курсант Куценко Анна Анатоліївна, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів;
курсант Щербатюк Олексій Михайлович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,

м. Львів;
курсант Кушнір Богдан Миколайович, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків;
курсант Симак Неля Володимирівна, Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут № 2, м. Київ;
курсант Петров Владислав Олександрович, Харківський національний університет внутрішніх справ;
курсант Дятчук Вадим Вікторович, Військова академія, м. Одеса.

2. Переможці конкурсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького:
дипломом І ступеня:
курсант Гнап Роман Володимирович (241 навчальна група);
курсант Калинич Іван Юрійович (241 навчальна група);
курсант Чекановська Дарина Михайлівна (311 навчальна група);
студентка Чолак Зінаїда Ігнатівна (442 навчальна група);
дипломом ІІ ступеня:
сержант Соболєва Катерина Андріївна (332 навчальна група);
курсант Йолтухівський Назар Антонович (421 навчальна група);
курсант Рогатюк Марія Сергіївна (421 навчальна група);
курсант Тітаренко Іванна Володимирівна (313 навчальна група);
курсант Хоптюк Андрій Віталійович (511 навчальна група);
курсант Цимар Костянтин Романович (421 навчальна група);
студентка Меньщикова Катерина Іванівна (433 навчальна група);
студент Степанюк Костянтин Ігорович (431 навчальна група);
дипломом ІІІ ступеня:
сержант Соболєва Катерина Андріївна (332 навчальна група);
курсант Заболотний Андрій Вікторович (334 навчальна група);
курсант Мірошник Денис Володимирович (314 навчальна група);
курсант Нагірняк Юрій Михайлович (334 навчальна група);
курсант Олійник Андрій Володимирович (511 навчальна група);
курсант Пальний Володимир В’ячеславович (511 навчальна група).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ, СЛУХАЧІВ, АД’ЮНКТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України