В академії успішно функціонує чотири спеціалізовані вчені ради з восьми спеціальностей у галузях: військових та технічних, психологічних, педагогічних наук, з державного управління та права. Цим радам дозволено приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукових ступенів – доктора (кандидата) військових та технічних наук, доктора (кандидата) наук з державного управління та права, доктора (кандидата) педагогічних наук та кандидата психологічних наук.

Спеціалізована вчена рада академії Д 70.705.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Голова ради
доктор педагогічних наук, професор ДІДЕНКО Олександр Васильович
Заступник голови ради
доктор педагогічних наук, професор ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович
Вчений секретар ради
кандидат педагогічних наук, доцент ТУШКО Клавдія Юріївна

Повний склад ради Д 70.705.03

***************************

Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (державне управління, юридичні науки).
Голова ради
доктор технічних наук, професор ШИНКАРУК Олег Миколайович
Заступник голови ради
доктор юридичних наук, професор ОРЛОВСЬКА Наталя Анатоліївна
Вчений секретар ради
кандидат наук з державного управління МАГАСЬ Геннадій Анатолійович

Повний склад ради СРД 70.705.04

*******************************

Спеціалізована вчена рада академії К 70.705.02 з психологічного напрямку досліджень за спеціальностями:

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Паспорта спеціальностей 19.00.07 та 19.00.09

Голова ради
доктор психологічних наук, професор ВОЛОБУЄВА Олена Федорівна
Заступник голови ради
доктор психологічних наук, професор МАТЕЮК Олег Анатолійович
Вчений секретар ради
кандидат психологічних наук, доцент ЧИСТЯКОВ Сергій Аркадійович

Повний склад ради К 70.705.02

**************************

Спеціалізована вчена рада академії СРД 70.705.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора військових, технічних наук за спеціальністю 21.02.02 – охорона державного кордону (військові науки) та 21.02.02 – охорона державного кордону (технічні науки).
Голова ради
доктор військових наук, член-кореспондент АПН України, професор, Заслужений працівник народної освіти України ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович
Заступник голови ради
доктор технічних наук, доцент ЛИСИЙ Микола Іванович
Вчений секретар ради
кандидат військових наук ОНИЩУК Сергій Володимирович

Повний склад ради СРД 70.705.01

**************************

Захист дисертацій

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України