1. Ліцензія та сертифікати про акредитацію.

 

- ліцензії:

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

- сертифікати:

 

Акт узгодження

 

2. Методичне забезпечення.

- лекції з мультимедійним супроводом

- електронні версії навчально-методичного забезпечення

 

3. Висновки експертів.

Висновки експертів

Експертний висновок за результатами проведення первеної експертизи підготовки зі спеціальності 6.030402 Правоохоронна діяльність за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 16.05.18 року

Висновки експерної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми 081 Право за другим магістерським рівнем вищої освіти 23.03.2018 року

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України