Алгоритм дій вступника під час вступної кампанії 2016 року Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького для зарахування на навчання за державним замовленням (курсантами)

Перелік вступних випробувань для курсантів

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка курсантів в академії

Шифр, галузь знань Код, спеціальність Кваліфікація
Факультет Охорони та захисту державного кордону
1

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону

252  «Безпека державного кордону» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти). Термін навчання 3 роки 10 місяців

Бакалавр безпеки державного кордону, офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону.
Додаткова спеціалізація: офіцер тилу, офіцер-кінолог.

Факультет правоохоронної діяльності
2

 

 

08 Право

 

 

081 «Право» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)Термін навчання 3 роки 10 місяців

Бакалавр права, офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону.

Додаткове професійне спрямування офіцер оперативно-розшукових органів.

3 26 Цивільна безпека
262 «Правоохоронна діяльність» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)Термін навчання 3 роки 10 місяців

Бакалавр правоохоронної діяльності , офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону.
Додаткове професійне спрямування офіцер оперативно-розшукових органів.

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін
4 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)Термін навчання 3 роки 10 місяців Бакалавр психології , офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону
 5  03 Гуманітарні науки 035 «Філологія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)Термін навчання 3 роки 10 місяців Бакалавр філології , офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону 
Інженерно-технічний факультет
6 27 Транспорт

274 «Автомобільний транспорт» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
Термін навчання 3 роки 10 місяців

Бакалавр, інженер з автомобільного транспорту, офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону.
Додаткова спеціалізація: офіцер квартирно-експлуатаційної служби.

 17 Електроніка та телекомунікації

172 «Телекомунікації та радіотехніка»(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)Термін навчання 3 роки 10 місяців

 
Бакалавр телекомунікації та радіотехніки, офіцер управління основними підрозділами охорони державного кордону. 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Довідка про внесення до Державного реєстру

 

Список рекомендовавних кандидатів до вступу на навчання денною формою


Вкладення:
Скачати цей файл (spisok_orck.doc)Список персоналу Окремих центрів комплектування ДПСУ[Контакти посадових осіб з питань добору кандидатів на навчання]71 kB
2018  Національна академія Державної прикордонної служби України