Вартість платних освітніх послуг для студентів  у 2016 році

Перелік вступних випробувань для студентів

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів в академії

№  з/п

Шифр, галузь знань

Код, спеціальність

Кваліфікація

Факультет правоохоронної діяльності

1

08 Право

081 Право, (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).  Термін навчання (денно) 3роки 10 місяців, (заочно) 4 роки 06 місяців

Бакалавр  права

   

262 Правоохоронна діяльність, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст.Термін навчання (денно, заочно)10 місяців

Спеціаліст правоохоронної діяльності

   

081 Право, (другий (магістерський) рівень вищої освіти).    

Термін навчання (денно) 1 рік 04 місяці.

Магістр права

Факультет іноземних мовта гуманітарних дисциплін

4

03 Гуманітарні науки

035 Філологія,  (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).       

Термін навчання (денно) 3роки 10 місяців, (заочно) 4 роки 06 місяців

Бакалавр  філології

035 Філологія,  (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).    

 Термін навчання (денно, заочно) 10 місяців.

Спеціаліст філології

   

035 Філологія,  (другий (магістерський) рівень вищої освіти).    

 Термін навчання (денно) 1 рік 04 місяці.

Магістр філології

Інженерно-технічний факультет

5

27 Транспорт

274  Автомобільний транспорт, (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).  Термін навчання (денно) 3роки 10 місяців, (заочно) 4 роки 06 місяців

Бакалавр, інженер з автомобільного транспорту

274 Автомобільний транспорт, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).   Термін навчання (денно, заочно)  10 місяців.

Спеціаліст інженер автомобільного транспорту

274 Автомобільний транспорт,  (другий (магістерський) рівень вищої освіти).  Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 04 місяці.

Магістр, інженер автомобільного транспорту

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Довідка про внесення до Державного реєстру

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України