Правила прийому на кафедру військової підготовки у 2016 році

Рейтинговий список громадян України зарахованих для проходження військової підготовки

План проведення заходів професійного відбору з студентами вищих навчальних закладів   за програмою підготовки офіцерів запасу

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки"

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки(визначення рівня знань з допризовної підготовки)

Інструментарій вивчення пізнавально-психічних процесів

 VZHTTv4qD5A

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) здійснює військову підготовку громадян України за програмою офіцерів запасу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, за військово-обліковою спеціальністю (перелік спеціальностей визначається спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України, виходячи з потреб держави в мобілізаційних ресурсах та обсягів фінансування Збройних Сил України на вказані цілі). Ліцензійний обсяг прийому - 200 чол. (відповідно до дозволу Міністерства оборони України).
Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі – громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями віком до 37 років.
Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, подають заяви особисто до НАДПСУ (відділення обліку та роботи зі студентами відділу кадрів академії).
Військову підготовку можуть проходити громадяни України за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.
Навчання платне. Фінансування військової підготовки за програмою офіцерів запасу здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Вартість оплати за навчання визначається контрактом.
Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.
Військова підготовка студентів планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) протягом двох років навчання.
Громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки, залучаються до проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору в академії. Тривалість навчального збору - 30 діб.
Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та прийняттям Військової присяги на вірність українському народові.
Після успішного проходження повного курсу військової підготовки та атестації до офіцерського складу громадянам наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

4Y3A0212
Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету у період з 10 лютого по 1 квітня року вступу.
Заява повинна містити такі відомості:
прізвище, ім’я та по батькові студента;
 - номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;
 - про придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (згідно із записом у приписному свідоцтві);
 - про проходження строкової військової служби;
 - мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до нього під час проходження військової підготовки.

Завантажити зразок заяви

До заяви додаються:
 - копія паспорта (сторінки 1–2, 10–11);
 - копія ідентифікаційного номера;
 - копія свідоцтва про народження;
 - довідка з рішенням про придатність до військової служби військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку;
 - копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту та його додатка;
 - копія приписного свідоцтва;
 - довідка про навчання на денній формі із зазначенням терміну закінчення вищого навчального закладу;
 - копія із залікової книжки;
 - одна фотокартка розміром 3х4 см;
 - два поштових конверти.

Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.
Конкурсний відбір включає:
 - оцінку рівня успішності навчання;
 - оцінку індивідуальних психологічних якостей;
 - оцінку рівня фізичної підготовленості;
 - оцінку засвоєння програми допризовної підготовки.

 

Підготовка офіцерів запасу при Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького була започаткована у 2003 році. За цей період на військовій кафедрі НАДПСУ було підготовлено близько 900 офіцерів запасу для Збройних Сил України. Більшість із них гідно виконують свій громадянський та військовий обов’язок у зоні проведення АТО на сході України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Указом Президента України старший лейтенант Матіящук Олександр Вікторович, який у 2009 році закінчив навчання на військовій кафедрі НАДПСУ, нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
На кафедрі військової підготовки викладаються такі дисципліни:
тактична і тактико-спеціальна підготовка;
вогнева підготовка;
військово-інженерна підготовка;
військова топографія;
будова та експлуатація бронетанкового озброєння та техніки;
екологічна безпека, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів;
стройова підготовка;
статути Збройних Сил України.
Науково-педагогічний склад кафедри – це досвідчені офіцери з багатим життєвим і бойовим досвідом. На кафедрі військової підготовки працюють два кандидати військових наук, один кандидат педагогічних наук і три доценти.
Науково-педагогічний склад кафедри військової підготовки за своїми морально-діловими якостями, досвідом роботи, рівнем педагогічної майстерності здатний якісно виконувати завдання, що визначені МО України, ректором НАДПСУ з підготовки висококваліфікованих фахівців для механізованих підрозділів Збройних Сил України.

 UDuZ0M9i31o17

 

 

 

 

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України