ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Детальніше ознайомитись із історією, структурою та призначенням Факультету підготовки керівних кадрів.

Спеціальності за якими здійснюється підготовка осіб офіцерського складу в академії
Шифр, галузь знань Код, спеціальність Кваліфікація
Факультет підготовки керівних кадрів
1

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону

252 «Безпека Державного кордону» (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 10 місяців

Магістр безпеки державного корндону, офіцер управління органами державного кордону.

253 «Військове управління»
(другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 06 місяців

Магістр військового управління, офіцер управління органами охорони державного кордону.
Додаткова спеціалізація: організація зв’язку, автоматизація управління, захист інформації; організація тилового забезпечення; морально-психологічне забезпечення та психологічна робота; фінанси.

2 27 Транспорт

274 «Автомобільний транспорт»
(другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 06 місяців

Магістр автомобільного транспорту, інженер автомобільного транспорту, офіцер управління органами охорони державного кордону.
3 03 Гуманітарні науки 035 «Філологія» (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 06 місяців
Магістр філології, офіцер управління основними підрозділами органів охорони державного кордону
4 08 Право 081 «Право» (другий (магістерський) рівень вищої освіти). Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 10 місяців
Магістр права, офіцер управління органами охорони державного кордону
Факультет правоохоронної діяльності
5 26 Цивільна безпека 262 «Правоохоронна діяльність» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)  Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 10 місяців
Спеціаліст правоохоронної діяльністі, офіцер управління основними підрозділами органів охорони державного кордону.
Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін
6 03 Гуманітарні науки 035 «Філологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Термін навчання (денно, заочно) 1 рік 10 місяців
Спеціаліст філології, офіцер управління основними підрозділами органів охорони державного кордону
Інженерно-технічний факультет
7 27 Транспорт

274 «Автомобільний транспорт» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Термін навчання (денно, заочно) 10 місяців

Спеціаліст автомобільного транспорту, інженер автомобільного транспорту, офіцер управління основними підрозділами органів охорони державного кордону
2018  Національна академія Державної прикордонної служби України