В академії з 12 по 26 травня 2017 року буде проводитись атестація курсантів та слухачів випускних курсів на здобуття бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти.  
В академії було організовано та проведено комплекс заходів щодо перевірки готовності методичних матеріалів, навчально-матеріальної бази факультетів до проведення випускної атестації.
За результатами контролю відмічається, що  факультети і випускові кафедри до проведення екзаменів за спеціальностями та спеціалізаціями випускників готові, а стан навчально-матеріальної бази забезпечує перевірку теоретичних знань та практичних умінь і навиків випускників у виконанні обов’язків в організації, управлінні та забезпеченні оперативно-службових дій підрозділів та органів охорони державного кордону України.
На теперішній час продовжується консультативна робота, направлена на підготовку випускників до захисту магістерських робіт та складання випускних екзаменів.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України