В Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького завершився перший етап відбору громадян України для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.
Під час вступних випробовувань кандидати на навчання пройшли професійний психологічний відбір, було визначено рівень їх фізичної підготовленості та рівень знань з допризовної підготовки.
Другий етап відбору на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу розпочнеться з 29 серпня 2017 року.
Військову підготовку за вказаною програмою можуть проходити громадяни України віком до 37 років, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально діловими якостями.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України