14 червня 2017 року в академії відбулась внутрішьовузівська методична конференція: «МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ».
Сьогодні в Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Зміни, що стосуються всіх сфер суспільного життя, спричинені не лише потребою оновити й змінити їх, вони є наслідком взаємовпливів і закономірних перетворень, що відбуваються в усьому світі. Тому Україна, як європейська країна, має реформувати національну систему вищої освіти. Саме налагодження міжнародної співпраці між освітніми установами робить можливими прискорення процесів реформування вищої освіти .
В умовах глобалізації світу, нових викликів національній безпеці, стрімкого розвитку науки, новітніх інформаційних технологій необхідно створити умови для інноваційного розвитку військової освіти, професійного розвитку захисників кордонів, зміцнення їх лідерських якостей, збагачення інтелекту та духовності, виховання в дусі постійної готовності до захисту Вітчизни.
В академії ведеться послідовна цілеспрямована діяльність щодо інтеграції в міжнародне військове освітнє співтовариство: навчальний заклад співпрацює з навчальними закладами таких країн, як Німеччина, Польща, Словаччина, Румунія.
Для входження в європейський і міжнародний простір в академії передбачено подальше впровадження європейських норм і стандартів НАТО в організацію освітнього процесу, сприяння інтеграції у міжнародну спільноту та розширення обміну інформацією та обміну досвідом підготовки військових фахівців. Упродовж 2016 року в академії проходила реалізація чотирьох проектів міжнародної технічної допомоги, які були направлені на підвищення рівня підготовки персоналу для підрозділів охорони державного кордону та підвищення кваліфікації персоналу служби.
Тому реалії сьогодення диктують нові критерії професіоналізму кожної посадової особи у всіх ланках Державної прикордонної служби, а це, у свою чергу, підвищує вимоги до освітнього рівня охоронців кордону. Адже, прикордонник - це візитна картка держави, і цю марку ми зобов'язані тримати з честю.
У доповідях і виступах провідних вчених академії, які прозвучали на конференції, було не тільки ретельно проаналізовано міжнародний досвід підготовки фахівців у вищих навчальних закладах вищезазначених країн, але й унесено пропозиції щодо його запровадження в освітній процес.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України