vipusknikam

Вони закінчили Національну академію із золотою медаллю

 

Інформація для випускників щодо отримання дубліката документа про освіту (диплома або додатку до диплома) у разі його втрати

Дублікати документів про освіту видаються в разі їх утрати, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або більшості реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника документа. У разі, якщо первинний документ містив помилку в прізвищі, імені, по батькові власника, дублікат документа виконується з урахуванням необхідних змін.

Дублікат документа видається за письмовою заявою власника документа, що подається на ім’я керівника навчального закладу.

У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання; найменування документа, який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення; контактний телефон (обов’язково), інші відомості, якщо власник документа або навчальний заклад уважають їх суттєвими для видачі дубліката.

До заяви додаються:

- оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа, у якому мають бути зазначені назва документа, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним;

- підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката (вказується окремим пунктом у заяві у вигляді ствердження щодо готовності сплатити послуги з виготовлення дубліката за власний рахунок).

Заява приймається до розгляду, на її підставі видається наказ щодо відпрацювання комплексу необхідних заходів для виготовлення дублікатів вказаних документів. Цей комплекс заходів включає в себе створення електронної бази даних та паперових замовлень на виготовлення дублікатів документів для подання їх до підприємства, що виготовляє документи про освіту.

Для створення електронної бази даних необхідно подати паспортні дані (серія та номер паспорту, дата народження; вказати повністю прізвище, ім’я, по батькові українською та англійською мовами (так, як вказано у паспорті громадянина України та у закордонному паспорті)).

 

 

 

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України