image-0-02-05-8fef10c624c1d0279988cb9e145967740f3883e9e5e27e19ea6afcb6b061b725-V

З 26 по 30 червня 2017 року у місті Іннсбрук (Австрія) відбувся курс з розробки навчального курсу відповідно до принципів Болонського і Копенгагенського процесів з використанням Галузевої рамки кваліфікацій (ГРК) для підготовки прикордонників. У курсі брали участь представники Австрії, Болгарії, Греції, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, України, Чехії.
Мета курсу: стимулювання учасників упроваджувати принципи Болонського і Копенгагенського процесів при розробці навчальних/освітніх курсів з використанням ГРК і розвитку практичних навичок, які сприятимуть результативності навчальної діяльності, систематичному підходу до розробки навчальних курсів у контексті загальних принципів інтеграції фундаментальних прав людини.
Участь представників Державної прикордонної служби України у цьому проекті надасть можливість:
розвивати та вдосконалювати національне прикордонне відомство, використовуючи найкращі сучасні розробки та передові практики правоохоронних органів країн ЄС, зокрема ГРК для підготовки прикордонників країн ЄС;
ознайомлюватися з новітніми технологіями у сфері розробки навчальних курсів, а також отримувати сучасні методики покликані покращити професійну підготовку прикордонників;
налагодити робочі контакти з представниками правоохоронних органів європейських країн у сфері підготовки співробітників прикордонних відомств.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України