Складність завдань, ситуація, що склалась в Україні, висуває сьогодні високі вимоги до майбутніх офіцерів-прикордонників щодо оволодіння військово-професійними навичками в управлінській діяльності та формування в них високої внутрішньої культури, відчуття патріотизму та вміння ефективно взаємодіяти з колегами та підлеглими.
На польовому центрі забезпечення навчального процесу первинну початкову загальновійськову підготовку проводять з юнаками, що поступили в поточному році до Національної академії Держприкордонслужби.
Одним із головних пріоритетів для курсантів першого курсу є формування знань, вмінь та комунікативних навичок культури міжособистісних відносин, створення сприятливих умов для роботи курсантської групи під час навчання. З цією метою було впроваджено цикл соціально-психологічних тренінгів, що в подальшому актуалізують значення особистості офіцера-прикордонника.
Тренінги проводилися одним із висококваліфікованих викладачів академії, кандидатом психологічних наук, доцентом Галиною Топольницькою.
Під час тренінгів курсанти із великим бажанням виконували вправи, які допомагають засвоїти найбільш ефективні стилі культури міжособистісної взаємодії, знаходили свій власний спосіб спілкування та розкрили в собі риси, які є найбільш важливими для міжособистісної взаємодії в колективі.
Крім того, подібні методи групової форми роботи як нового напрямку в професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчально-виховного процесу дозволяють майбутнім курсантам відчувати себе прийнятими в колективі, користуватись довір’ям групи, довіряти самому, а також визначають поведінку у рівноправному спілкуванні в навчальних групах.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України