IMG 7207

З 15 по 19 серпня 2016 року у м. Яремче Івано-Франківської області представники академії брали участь у Літній школі із загальної теорії права.
Даний захід організований у рамках проекту ОБСЄ “Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні”, який має на меті створення необхідних передумов для посилення спроможності правничої наукової спільноти викладати юридичні дисципліни, спрямованих на навчання майбутніх правників поваги, захисту та розвитку освіти з прав людини.
Окрім наших представників у Літній школі також брали участь представники науково-педагогічного складу Академії Державної пенітенціарної служби, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Запорізького національного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Національної академії внутрішніх справ, Національної академії Служби безпеки України, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. М. Каразіна.
Усього – 35 учасників, серед яких 3 представники ОБСЄ, 6 лекторів і 26 представників вищих навчальних закладів України.
Навчання в Літній школі проходило у формі виступів лекторів, дискусій щодо розглянутих питань, роботи в малих групах.
За результатами участі у Літній школі представниками академії опрацьовано пропозиції щодо змісту та методики викладання навчальних дисциплін теоретичного циклу, які вони планують презентувати в ході навчально-методичного збору науково-педагогічного складу академії. Також, вивчено можливості співпраці з представниками спеціалізованих вищих навчальних закладів України у сфері публікацій наукових праць та участі в освітніх заходах.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України