Протягом десяти діб офіцери та студенти випускних курсів чотирьох факультетів академії, проходитимуть випробування на здобуття бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти.
При складанні комплексного державного іспиту за спеціальностями випускники мають скласти екзамени та захистити атестаційні й кваліфікаційні роботи. Серед цьогорічних випускників є значна кількість тих, хто за високі досягнення в навчанні претендує на отримання дипломів з відзнакою. Але остаточні висновки щодо цього будуть зроблені за підсумками складання ними державних екзаменів.
Екзаменаційні комісії, які були представлені випускникам першого випуску перед початком іспитів, очолили справжні професіонали своєї справи.
Варто зазначити, що перед початком державної атестації, в академії для складання екзаменів та захисту магістерських робіт допущено 156 випускників. Завершаться державні іспити 22 лютого, а вже 24-го у конференц-залі Національної академії відбудеться урочиста церемонія чергового випуску здобувачів вищої освіти України.
Нагадаємо, що Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького здійснює випуск здобувачів вищої освіти два рази на рік.
Перший випуск здійснюється для здобувачів вищої освіти, які навчались за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за відповідними спеціальностями з обсягом освітньої програми 90 кредитів ЄКТС (Європейської кредитно-трансферної системи), що становить 1,5 року та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за заочною формою навчання, для яких термін навчання становить 4,5 роки.
Другий випуск здійснюється для здобувачів вищої освіти, які навчались за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за відповідними спеціальностями з обсягом освітньої програми 120 кредитів ЄКТС, що становить 2 роки та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за денною формою навчання, для яких термін навчання становить 4 роки.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України