2

З 9 по 10 березня 2018 року персонал академії брав участь у Всеукраїнській конференції TESOL 2018 – Ukraine National Convention «Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners», яка відбулась у м. Львів. 

Учасниками конференції були 250 вчителів та викладачів англійської мови всіх областей України, а також представники Посольства США в Україні Джон Сілвер і Альона Сухініна.
Метою заходу був обмін досвідом, новими формами, методами і технологіями викладання англійської мови, зокрема з питань планування занять, організації літературних гуртків, інтеграції фундаментальних прав в освітні програми, застосування прийомів імпровізації, використання новітніх технологій.
Представники академії мали можливість спілкуватися з учасниками конференції англійською мовою. Це надало можливість персоналу академії поглибити свої знання, удосконалити навички розуміння мови на слух, подолати лінгвоетнічний бар’єр.
Особливу увагу було приділено питанням: удосконалення та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу (участь викладачів у конференціях, семінарах, симпозіумах, спеціалізованих методичних заходах, інструкторсько-методичних заняттях організованих на базі інших навчальних закладів); взаємодії з іншими навчальними закладами, з метою вивчення, порівняння та обміну досвідом.
За результатами конференції представники академії отримали можливість порівняти особливості іншомовної підготовки в Державній прикордонній службі України із аналогічними складовими іншомовної підготовки в навчальних закладах країн Європейського Союзу та США.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України