P3164549

Представники академії з 16 по 17 березня 2018 року брали участь у ІІ міжнародному науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», що проводився на базі Університету Короля Данила м. Івано-Франківськ, за підтримки Центрально-Європейської Ініціативи.
Метою симпозіуму було формування моделі взаємодії академічної спільноти та влади з питань протидії незаконній міграції та торгівлі людьми.
Учасниками заходу були урядовці та науковці з України, Німеччини, Румунії, Великої Британії, Литви та Молдови, загалом більше 130 осіб, а також представники Міжнародної організації з міграції.
Під час симпозіуму було організовано дискусійні платформи на теми:
міжнародні заходи протидії незаконної міграції та торгівлі людьми;
взаємодія національних і міжнародних механізмів у боротьбі з незаконною міграцією і торгівлею людьми;
практика міжнародних та національних інституцій;
практики ресоціалізації жертв торгівлі людьми.
Участь представників академії у симпозіумі була доцільною, оскільки спрямована на підвищення рівня методичної підготовки науково-педагогічного складу; підвищення іміджу академії серед вищих навчальних закладів юридичного профілю; налагодження робочих контактів з представниками вищих навчальних закладів з питань наукової та навчальної діяльності.
Досвід отриманий під час симпозіуму буде застосовано у наукових дослідженнях з проблем протидії транскордонній злочинності.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України