В період з 14 травня по 16 травня 2018 року у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 530-л від 26.04.2018 року у Національній академії Державної прикордонної служби України працює комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» у складі:
Тетяна Денисова – помічник ректора Академії Державної пенітенціарної служби з наукової та науково-методичної роботи, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, голова комісії.
Андрій Ященко – професор кафедри кримінального права і кримінології факультету №1, Харківський національний університет внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, член комісії.
Під час проведення акредитаційної експертизи здійснюється перевірка стану науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, навчальної документації, кадрового забезпечення.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України