16 травня 2018 року до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся візит директора Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України» Сергія Корсунського та його першого заступника Станіслава Прошка.
Від Адміністрації Держприкордонслужби у заході брав участь директор Департаменту особового складу генерал-майор Микола Маланчій.
Метою візиту було ознайомлення з діяльністю, освітнім процесом, навчально-матеріальною базою академії, проведення заняття з військовослужбовцями та підписання Угоди про співробітництво.
На початку зустрічі з представниками Дипломатичної академіїректор Національної академії генерал-майор Олег Шинкарук провів презентацію академії, а також проінформував їх щодо навчальної, наукової та методичної діяльності навчального закладу з підготовки кваліфікованих фахівців різного рівня для Державної прикордонної служби України.
Згодом гості провели заняття зі слухачами факультету керівних кадрів та курсів підвищення кваліфікації академії з питань, сучасні аспекти зовнішньої політики України, основи дипломатичної служби та дипломатичний протокол, практика консульського захисту за кордоном, безпека персоналу закордонної дипломатичної установи та безпека чутливої інформації закордонних дипломатичних установ.
Наприкінці зустрічі відбулось підписання Угоди про співробітництво між навчальними закладами.
Сторони встановили, що пріоритетними напрямами співробітництва між ними є: розвиток професійної компетентності співробітників Державної прикордонної служби України та працівників дипломатичної служби України;
здійснення прикладних наукових досліджень у сферах безпеки, міжнародних відносин;
використання досвіду Сторін з організації та здійснення професійної підготовки кадрів.
Співробітництво у рамках цієї Угоди реалізується в таких формах:
взаємні консультації та обмін інформацією щодо змісту освіти, форм і методів професійної підготовки кадрів відповідних відомств;
обмін навчальними програмами спеціалізованих курсів і дисциплін професійної підготовки, які становлять взаємний інтерес Сторін;
обмін навчально-методичними матеріалами, що становлять взаємний інтерес Сторін;
обмін викладачами з навчальних курсів і дисциплін, які становлять взаємний інтерес Сторін;
спільна підготовка та розробка підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів за тематиками, що становлять взаємний інтерес Сторін;
проведення спільних прикладних наукових досліджень з актуальних проблем національної безпеки та зовнішньої політики України, підвищення ефективності професійної освіти;
спільна участь професорсько-викладацького та наукового складу Сторін у діяльності, спрямованій на створення й удосконалення сучасної системи права в Україні:
організація та проведення спільних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів й інших заходів.
Отож плідна співпраця розпочалась. Поважні гості залишилися задоволеними перебуваючи у єдиному вищому навчальному закладі Державної прикордонної служби України та висловили подяку ректору академії за теплий прийом.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України