23-24 травня 2018 року в Національній академії відбулася внутрішьовузівська методична конференція на тему: «Механізми реалізації удосконаленої моделі підготовки офіцера-прикордонника в Національній академії Державної прикордонної служби України».
В роботі конференції прийняли участь науково-педагогічні працівники академії. Учасники конференції обмінялись досвідом щодо розуміння сучасних проблем у сфері підготовки офіцерів-прикордонників, методичних підходів до розробки освітньо-професійної програми, навчального плану, структурно-логічних схем, змісту та технології реалізації прикордонних задач та інше. А наближення освітнього процесу в академії до реалій оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону з урахуванням розвитку Державної прикордонної служби України, форм та способів дій підрозділів в різних умовах обстановки, можливих нестандартних (кризових, конфліктних) ситуацій на державному кордоні – запорука успіху у справі забезпечення недоторканості державного кордону через високий професіоналізм і відданість кожного прикордонника прикордонній справі. В системі підготовки сучасного фахівця має діяти винятково креативна методика навчання, основою якої є принцип «створи» замість принципу «повтори». Ця методика дієва в тій системі, де компонент «знання» є лише основою для здійснення компоненту «вміння». Офіцер-прикордонник, як ніколи, сьогодні повинен володіти надійними професійними знаннями та навичками організаторської і виховної роботи, тому що в сучасних умовах підвищуються вимоги до професіоналізму кожного прикордонника.
Учасниками конференції відзначено, що нормативна база з питань підготовки здобувачів вищої освіти достатньо динамічно змінюється з метою підвищення якості вищої освіти, підвищення конкурентоздатності національної системи вищої освіти та її подальшої інтеграції в загальносвітові процеси. Зокрема Кабінетом Міністрів Країни прийнято ряд рішень щодо змін ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, введення для окремих спеціальностей магістерського рівня єдиного державного кваліфікаційного іспиту, розробки критеріїв і процедур для підтвердження статусу Національного закладу вищої освіти.
Свою роботу учасники конференції закінчили єдиноголосним прийняттям резолюції, в якій окреслили дієві заходи кожному факультету по успішній реалізації моделі підготовки офіцера-прикордонника в академії.

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України