Голова ради
д. пед. н., проф. ДІДЕНКО Олександр Васильович
Заступник голови ради
д. пед. н., проф. ТОРІЧНИЙ Олександр Володимирович
Вчений секретар ради
к. пед. н., доц. ТУШКО Клавдія Юріївна
Члени ради
д. пед. н., проф. Бідюк Н. М.
д. пед. н., проф. Блощинський І. Г.
д. пед. н., проф. Галімов А. В.
д. держ. упр., доц. Довгань В. І.
д. пед. н., проф. Іщенко Д. В.
д. і. н., проф. Кабачинський М. І.
д. пед. н., проф. Литвин А. В.
д. психол. н., проф. Матеюк О. А.
д. пед. н., доц. Мірошніченко В. І.
д. пед. н., с.н.с. Руденко Л. А.
д. пед. н., доц. Тогочинський О. М.
д. пед. н., доц. Ставицький О. М.

 

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України