Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки (друковане видання)

Рік заснування: 1994
Друковане фахове видання включено до Переліку наукових фахових видань ДАК України у галузі педагогічних наук. Наказ МОН України № 1021 від 7.10.2015 р.

Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Реєстрація у ДАК України: Наказ № 1528 від 29.12.2014 р.

Тематика: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.
УДК 37:004
Наукова сфера: освітні, педагогічні науки
Цитування: За даними Google Scholar станом на 1 вересня 2018 року: 
кількість цитувань статей журналу – 102;
h-індекс – 4; 
i10-індекс – 1.

Новини

Шановні читачі!
Опубліковано новий випуск журналу Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2018. – № 1.
Запрошуємо Вас відвідати сторінку «АРХІВ» для ознайомлення з матеріалами, що можуть Вас зацікавити.
Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!

 

Про Журнал

Авторам

Редакційна колегія

Редакційна етика та рецензування

- Порядок рецензування рукописів

Архів

Контакти

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України