Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)

 

Рік заснування: 2014
Електронне фахове видання включено до Переліку наукових фахових видань ДАК України у галузі педагогічних наук. Наказ МОН України 1528 від 29.12.2014 року.
Періодичність публікації: Виходить 5 разів на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Реєстрація у ДАК України: Наказ № 1528 від 29.12.2014 р.

Тематика: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.
УДК 37:004
Наукова сфера: освітні, педагогічні науки
Цитування: За даними Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=LPpMtkoAAAAJ&hl=uk) станом на 1 вересня 2018 року:
кількість цитувань статей журналу – 267;
h-індекс – 9;
i10-індекс – 9.

 

Новини

Шановні читачі!
Опубліковано новий випуск журналу Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання) – 2018. – № 2.
Запрошуємо Вас відвідати сторінку «АРХІВ» для ознайомлення з матеріалами, що можуть Вас зацікавити.
Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!

 

Про Журнал
Авторам
Редакційна колегія
Редакційна етика та рецензування
- Порядок рецензування рукописів
Архів
Контакти

2018  Національна академія Державної прикордонної служби України