011 “Освітні, педагогічні науки”

ВОК 01 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

ВОК 02 «НАУКОВІ ОСНОВИ АНДРАГОГІКИ»

ВОК 03 «МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

ВОК 04 «ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ВОК 05 «СТРАТЕГІЇ КРИТИЧНОГО ТА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ»

ВОК 06 «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

ВОК 07 «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВІЙСЬКОВОГО ВИХОВАННЯ»

ВОК 08 «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ»

ВОК 09 «ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ»

ВОК 10 «ЕТИКА У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

ВОК 11 «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТІ»

ВОК 12 «ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ»

ВОК 13 «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННОЇ СФЕРИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»

ВОК 14 «МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ»

ООК 01 «ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ»

ООК 02 «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ»

ООК 03 «ОСНОВИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

ООК 04 «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ»

ООК 05 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ»

ООК 06 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ»