У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся круглий стіл з розгляду актуальних питань організації освітнього процесу

10 жовтня 2018 року у рамках навчально-методичного збору щодо забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 256 «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)» з одночасним здобуттям оперативно-стратегічного рівня вищої військової освіти у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувся круглий стіл з розгляду актуальних питань організації освітнього процесу.
У круглому столі прийняли участь:
провідні експерти у галузі – доктор військових наук, професор генерал-полковник у відставці Олексієнко Б. М. та кандидат військових наук генерал-майор у запасі Біньковський О. А.;
заступник ректора Національної академії (проректор) з навчальної роботи кандидат технічних наук, доцент полковник Псьол С. В.;
начальник факультету підготовки керівних кадрів кандидат психологічних наук, доцент полковник Сціборовський О. А.;
начальник навчального відділу Національної академії доктор технічних наук, професор полковник Боровик О. В.;
гарант освітньо-професійної програми зі спеціальності 256 Національна безпека (сфера прикордонної діяльності), заступник начальника факультету підготовки керівних кадрів доктор військових наук, доцент полковник Купрієнко Д. А.
начальник кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління доктор військових наук, доцент полковник Івашков Ю. Б.;
Під час засідання було обговорено концептуальні підходи та часткові методики щодо організації і ведення освітнього процесу як під час підсумково-настановних зборів, так і у міжсесійний період.
Розглянуто та уточнено зміст навчальних дисциплін, а також розклад занять на перший настановний збір.
Окреслено підходи з вирішення проблемних питань під час навчання.
Результати засідання сприятимуть забезпеченню підготовки висококваліфікованих магістрів оперативно-стратегічного рівня військової освіти, здатних здійснювати ефективне управління діяльністю центрального органу виконавчої влади та його територіальними органами щодо реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.