В Національній академії відбулось розширене засідання Вченої ради

Викладач – це центральна фігура в навчальному процесі. Саме викладацький склад створює умови для набуття здобувачами освіти компетентності, визначеної стандартами вищої освіти та освітніми програмами.  Тому цим категоріям науковців в академії приділяється велике значення.

Сьогодні, 27 листопада у конференц-залі  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулось розширене засідання Вченої ради на тему: «Роль і місце науково-педагогічного складу в процесі формування офіцерів-прикордонників та заходи до їх посилення».

Науковий форум відбувся за участі Голови Вченої ради доктора технічних наук, професора генерал-майора Олега Шинкарука, а також всього науково-педагогічного складу академії.

На початку засідання Олег Миколайович привітав старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін Марію Музику з отриманням наукового ступеня кандидата юридичних наук та вручив диплом.

Засідання наукового форуму розпочалось з доповіді заступника ректора (проректора) Національної академії з навчальної роботи кандидата технічних наук, доцента полковника Сергія Псьола.

«На сьогодні в академії гранична чисельність викладачів в основному штаті становить 256 осіб, а за штатним розписом – 20 осіб. Саме вони складають ядро колективу академії, є її активом, фахівцями, що забезпечують виконання основної функції вищого військового навчального закладу.

Серед викладачів нараховується 27 докторів наук, 172 кандидати наук, 68 учасників бойових дій», – зазначив у своїй доповіді Сергій Псьол.

Далі доповідали начальник навчального відділу полковник Олег Боровик, начальник факультету охорони і захисту державного кордону полковник Олександр Адамчук, начальник кафедри тактики прикордонної служби полковник Олег Трембовецький, заступник начальника факультету правоохоронної діяльності полковник Андрій Сорока, начальник кафедри перекладу полковник Ігор Блощинський, начальник кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права полковник Валентин Зьолка, заступник начальника факультету підготовки керівних кадрів полковник Олександр Пархомов та начальник інженерно-технічного факультету полковник Ігор Балицький.

На завершення засідання виступив ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук.

У своєму виступі Олег Миколайович особливу увагу звернув на проблематику освітнього процесу закладу.

«За 6 років понад 180 науково-педагогічних працівників один або кілька разів брали участь у 129 міжнародних заходах за кордоном, відвідували іноземні навчальні заклади та враховували їх досвід у своїй діяльності. 30 науково-педагогічних працівників усіх без виключення факультетів отримали житло протягом 2016 – 2018 років (тут є представники 15 кафедр, викладачі яких потребували покращення житлових умов)», – наголосив очільник навчального закладу.

«Ключовим фактором ефективної діяльності кожного науково-педагогічного працівника є його внутрішня мотивація, схильність до педагогічної та наукової діяльності, талант, досвід практичної діяльності, рівень і якість базової освіти, здатність до інноваційної діяльності. Виходячи із цього, надзвичайно важливим є ретельний підбір кандидатів до призначення на посаду навчально-педагогічного працівника, здатних бути педагогом, з подальшим створенням сприятливих умов для вдосконалення професійних якостей та ведення навчального процесу», – зазначив генерал-майор Олег Шинкарук підбиваючи позитивні тенденції розвитку академії за останні чотири роки.

На завершення своєї доповіді ректор визначив ряд основних завдань для покращення викладання навчальних дисциплін.

На підставі доповіді полковника Сергія Псьола  членами вченої ради було затверджено пропозиції щодо ролі та місця викладача у Національній академії. Також визначено пропозиції для покращення методичної роботи у викладанні дисциплін.

Після перерви членами Вченої ради затверджено план наукової і науково-технічної діяльності академії на 2019 рік, навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання за ліцензованими спеціальностями та  кадрові питання щодо обрання кандидатів на посади науково-педагогічного та наукового складу.

Крім цього, на засіданні вченої ради позитивно вирішено питання щодо видання наукової та навчальної літератури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.