Розпочато роботу експертної комісії

13.05.2019 року згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 261-л від 09.04.2019 у Національній академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького розпочала роботу експертна комісія щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі професора кафедри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, доктора юридичних наук, професора Зозулі Євгена Вікторовича та професора кафедри кримінального права і кримінології Університету Державної фіскальної служби України, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Богатирьової Ольги Іванівни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.