У Національній академії проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка»

У період з 21 по 23 квітня 2020 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького працювала експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, що реалізується на інженерно-технічному факультеті.

Особливістю проведення цієї акредитаційної експертизи був дистанційний формат її проведення із використанням режиму відеоконференції та те, що освітньо-професійна програма за цією спеціальністю акредитується вперше.

У ході роботи було забезпечено зустрічі із керівництвом Національної академії, адміністративним персоналом, представниками студентського (курсантського) самоврядування, здобувачами вищої освіти та представниками державного замовника (Адміністрації Державної прикордонної служби України). Проведено огляд навчально-матеріальної бази.