Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького запрошує наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та здобувачів наукових ступенів, працівників судових та правоохоронних органів, практикуючих юристів до участі у IV Всеукраїнської науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», яка відбудеться 26 лютого 2021 року в режимі онлайн.

Мета конференції – обговорення актуальних проблем кримінального права, процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, кримінального аналізу та узагальнення наукового і практичного досвіду їх вирішення. Участь у роботі конференції безкоштовна. Робоча мова конференції: українська.

Роботу конференції передбачається провести за наступними напрямами:

 • Актуальні проблеми кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології;
 • Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності;
 • Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний аналіз: сучасний стан та перспективи розвитку.

Заявку на участь у роботі конференції, тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та зразком, експертний висновок установи надсилайте на ім’я відповідального секретаря відповідної секції за адресою – вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007, а електронні версії зазначених документів – на e-mail: konfordkordon@ukr.net .

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Обсяг тез доповіді – до трьох сторінок.
 2. Тези доповіді набрані у редакторі Microsoft Word for Windows шрифтом – Times New Roman, 14 кегелем, без встановлення переносів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1,5 рядки, усі поля – по 2,0 см, формат сторінки – А4.
 3. Назва доповіді – великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслень, по центру аркуша, без переносів; ініціали та прізвище з правого краю. Нижче через інтервал – текст.
 4. Формули, список використаної літератури не додається.
 5. Таблиці та рисунки у тексті тез не допускаються.

 

Модератору конференції на електронну адресу автор надсилає:

 • електронний варіант тез із розширенням doc або rtf (приклад назви файлу – “Кононенко О.П._тези”);
 • заявку на участь у роботі конференції (приклад назви файлу – “Кононенко О.П._заявка”);
 • акт (протокол) або інший документ щодо інформації з обмеженим доступом (сканкопія).

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

26 лютого 2021 року (п’ятниця):

реєстрація учасників – 9:00-10:00;

робота пленарного засідання – 10:00-12:00;

перерва – 12:00-14:00;

робота у секціях – 14:00-16:30.

 

Модератор конференції – Халимон Сергій, тел.: (097) 939-51-99

 

Відповідальні секретарі секцій:

Секція №1 – СЕМЕНИШИНА-ФІГОЛЬ Богдана

тел.: (097) 832-45-78

Секція №2 – ЛОГІНОВА Наталія

тел.: (067) 783-74-29

Секція №3 – ГНЄТНЄВ Максим

тел.: (063) 243-53-78

 

Буклет можна завантажити за посиланням:

https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/buklet-iv-konferentsii-26.02.2021.docx