В академії підбили підсумки 2020-2021 навчального року

В Національній академії Держприкордонслужби України, в ході заходів навчально-методичного збору, підбили підсумки освітнього процесу 2020-2021 навчального року та визначили основні завдання на наступний навчальний рік.
Основні зусилля в організації освітнього процесу та наукової діяльності були зосереджені на запровадженні та проведенні змішаного навчання в умовах пандемії, приведенні освітніх програм до вимог чинного законодавства та розроблення нових, а також посиленні практичної складової освітнього процесу. Ректор Національної академії генерал-майор Олександр Луцький зазначив, що попри досить напружений і динамічний навчальний рік, академія виконала усі поставлені перед нею завдання. У зв’язку із вимогами сьогодення, пов’язаних з недопущенням розповсюдження коронавірусної інфекції, навчальний процес був організований за змішаною формою із використанням дистанційних технологій. Для цього збільшено кількість викладацьких і навчальних аудиторій з доступом до мереж Інтранет та Інтернет. У звітному періоді успішно акредитовано й отримано сертифікати для чотирьох освітніх програм: «Безпека державного кордону» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, «Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)» за оперативно-тактичним рівнем військової освіти, «Безпека державного кордону» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Вперше у минулому навчальному році було запроваджено та успішно проведено експеримент щодо організації та проведення практичних занять з навчальних дисциплін «Прикордонна служба», «Прикордонний контроль» на базі Могилів-Подільського прикордонного загону. За результатами прийнято рішення щодо планування та проведення аналогічних занять. Ректор академії наголосив, що опрацьовується нова Програма підготовки та виховання курсанта – патріота своєї держави з сучасними підходами, із врахуванням швидкого розвитку інформаційних технологій, адже сьогодні курсант – це людина нової генерації та з іншими поглядами, ніж це було 10 років тому.
Щодо наукової діяльності Національної академії, у своїй доповіді заступник ректора з навчальної та наукової роботи полковник Сергій Білявець відмітив, що наукова діяльність була спрямована на реалізацію головної мети – науковий супровід та забезпечення реалізації функцій Держприкордонслужби, а також на виконання таких пріоритетних завдань як проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку Держприкордонслужби та охорони й захисту державного кордону України; підготовку здобувачів ступеня доктора наук та доктора філософії; організацію наукових заходів; видання та розвиток наукових журналів. Минулого навчального року науковцями академії було захищено 12 докторських дисертацій, 8 кандидатських дисертацій та 11 дисертацій на здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії. Також, 7 науковців академії отримали вчені звання професора, ще 18 – вчене звання доцента.
Основними завданнями наступного навчального року визначено трансформацію підготовки офіцерських кадрів за стандартами НАТО; ліцензування курсів підвищення кваліфікації та нових освітніх програм; опрацювання нової Програми підготовки та виховання курсанта – патріота своєї держави; виконання завдань з реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, забезпечення активної роботи міжвузівського та міжнародного співробітництва та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази.
Під час заходу були нагороджені найкращі співробітники Національної академії, вручені дипломи доктора наук, атестати професора та доцента, а також оголошені викладачі, чиї прізвища будуть занесені на дошку пошани.