Правила прийому

Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького


Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2 – Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
Додаток 3 – Алгоритм подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі в 2018 році
Додаток 4 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
Додаток 5 – Таблиця нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки
Додаток 6 – Таблиця переведення балів, отриманих за виконання фізичних вправ (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів)
Додаток 7 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»
Додаток 8 – Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200