Правила прийому

Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького


  • Додаток 1. Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2021 році
  • Додаток 2. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (конкурсних пропозицій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
  • Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 
  • Додаток 4. Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості вступників до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Додаток 5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для   прийому на навчання осіб для здобуття ступеня вищої освіти магістра за державним замовленням (офіцери)
  • Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100‑200
  • Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
  • Додаток 8. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей, за якими оголошується набір на навчання.