Правила прийому

Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького


Додаток 1 – Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії
Додаток 2 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 3 – Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі
Додаток 4 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Додаток 5 – Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості вступників
Додаток 6 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня вищої освіти магістр
Додаток 7 – Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200
Додаток 8 – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка